Pages

Tuesday, October 26, 2010

Shree Ganeshaay Namah

Shree Jaanakee Vallabho Vijayate


Shree RaamCharitMaanas

Shashth Sopaan

(Chapter 6)

Lanka Kaand

Shlok

Raamam Kaamaarisevyam Bhavabhay Haranam Kaalamattebh Sinham,

Yogeendram Gyaanagayam Gunanidhimajitam Nirgunam Nirvikaaram,

Maayaateetam Suresham Khalavadh Niratam Brahm Vrindaik Devam,

Vande Kandaavadaatam Sarasij Nayanam Devamurveesh Roopam, …1

Shankhendra Bhavateev Sundaratanum Shaardool Charmaambarm,

Kaal Byaal Karaal Bhooshan Dharam Ganga Shashaank Priyam,

Kaasheesham Kalikalm Shaugh Shamanam Kalyaan Kalpadrumam,

Naumeedyam Girijaapatim Gunanidhim Kandarpaham Shankaram, …2

Yo Dadaati Sataam Shambhuh Kaivalyamapi Durlabham,

Khalaanaam Dand Krudyosau Shankarah Sham Tanotu Me, …3

Doha: Lav Nimesh Paramaanu Jug, Barash Kalap Sar Chand,

Bhajasi Na Man Tehi Raam So, Kaalu Jaasu Kodand,

Sorth: Sindhu Bachan Suni Raam, Sachiv Boli Prabhu As Kahe-u,

Ab Bilambu Kehi Kaam, Karahu Setu Utarai Kataku,

Sunahu Bhaanukul Ketu, Jaamavant Kar Jori Kah,

Naath Naam Tav Setu, Nar Chadhi Bhav Saagar Tarahin,

Yah Laghu Jaladhi Tarat Kati Baara, As Suni Puni Kah Pavan Kumaara,

Prabhu Prataap Badavaanal Bhaaree, Soshe-u Pratham Payonidhi Baaree,

Tav Ripu Naari Rudan Jal Dhaara, Bhare-u Bahori Bhaya-u Tehin Khaara,

Suni Ati Ukati Pavanasut Keree, Harashe Kapi Raghupati Tan Heree, …4

Jaamavant Bole Do-u Bhaa-ee, Nal Neelahi Sab Katha Sunaa-ee,

Raam Prataap Sumiri Man Maaheen, Karahu Setu Prayaas Kachhu Naaheen, …6

Boli Li-e Kapi Nikar Bahoree, Sakal Sunahu Binatee Kachhu Moree,

Raam Charan Pankaj Ur Dharahoo, Kautuk Aek Bhaalu Kapi Karahoo,

Dhaavahu Markat Bikat Barootha, Aanahu Bitap Girirnh Ke Jootha,

Suni Kapi Bhaalu Chale Kari Hooha, Jay Raghubeer Prataap Samooha, …8

Doha: Ati Utang Giri Paadap, Leelahin Lehin Uthaa-i,

Aani Dehin Nal Neelahin, Rachahin Te Setu Banaa-i, …1

Sail Bisaal Aani Kapi Deheen, Kanduk Iv Nal Neel Te Leheen,

Dekhi Setu Ati Uttam Rachana, Bihasi Kripaanidhi Bole Bachana,

Param Ramy Uttam Yah Dharanee, Mahima Amit Jaa-i Nahin Baranee,

Kariha-u Iha Sambhu Thaapana, More Hriday Param Kalapana, …4

Suni Kapees Bahu Doot Pathaa-e, Munibar Sakal Boli Lai Aa-e,

Ling Thaapi Bishivat Kari Pooja, Siv Samaan Priy Mohi Na Dooja,

Siv Drohee Mam Bhagat Kahaava, So Nar Sapanehu Mohi Na Paava,

Sankar Bimukh Bhagati Chah Moree, So Naarakee Moodh Mati Thoree, …8

Doha: Sankar Priy Mam Drohee, Siv Drohee Mam Daas,

Te Nar Karahin Kalap Bhari, Ghor Narak Mahu Baas, …2

Je Raamesvar Darasanu Karahaheen, Te Tanu Taji Mam Lok Sidharihaheen,

Jo Gangaajalu Aani Chadhaa-i-hi, So Saayujy Mukti Nar Paa-i-hi,

Ho-i Akaam Jo Chhal Taji Se-i-hi, Bhagati Mori Tehi Sankar De-i-hi,

Mam Krit Setu Jo Darasanu Karihee, So Binu Sharam Bhavasaagar Tarihee, …4

Raam Bachan Sab Ke Jiy Bhaa-e, Munibar Nij Nij Aashram Aa-e,

Girirja Raghupati Kai Yah Reetee, Santat Karahin Pranat Par Preetee,

Baadha Setu Neel Nal Naagar, Raam Kripa Jasu Bhaya-u Ujaagar,

Boodahin Aanahin Borahin Je-ee, Bha-e Upal Bohit Sam Te-ee, …8

Mahima Yah Na Jaladhi Ka-i Baranee, Paahan Gun Na Kapinh Ka-i Karanee,

Doha: Shree Raghubeer Prataap Te, Sindhu Tare Paashaan,

Te Mati Mand Je Raam Taji, Bhajahin Jaa-i Prabhu Aan, …3

Baadhi Setu Ati Sudradh Banaava, Dekhi Kripaanidhi Ke Man Bhaava,

Chalee Sen Kachhu Barani Na Jaa-ee, Garjahin Markat Bhat Samudaa-ee,

Setubandh Dhig Chadhi Raghuraa-ee, Chitav Kripaal Sindhu Bahutaa-ee,

Dekhan Kahu Prabhu Karuna Kanda, Pragat Bha-e Sab Jalachar Brinda, …4

Makar Nakr Naana Zash Byaala, Sat Jojan Tan Param Bisaala,

A-i-se-u Aek Tinhahi Je Khaaheen, Aekanh Ken Dar Tepi Deraaheen,

Prabhuhi Bilokahin Tarahin Na Taare, Man Harashit Sab Bha-e Sukhaare,

Tinh Keen Ot Na Dekhi-a Baaree, Magan Bha-e Hari Roop Nihaaree, …8

Chala Kataku Prabhu Aayasu Paa-ee, Ko Kahi Sak Kapi Dal Bipulaa-ee,

Doha: Setu Bandh Bha-i Bheer Ati, Kapi Nabh Panth Udaahin,

Apar Jalacharanhi Oopar, Chadhi Chadhi Paarahi Jaahin, …4

As Kautuk Biloki Dwau Bhaa-ee, Bihasi Chale Kripaal Raghuraa-ee,

Sen Samet Utare Raghubeera, Kahi Na Jaa-i Kapi Joothap Bheera,

Sindhu Paar Prabhu Dera Keenha, Sakal Kapinh Kahu Aayasu Deenha,

Khaahu Jaa-i Phal Mool Suhaa-e, Sunat Bhaalu Kapi Jah Tah Dhaa-e, …4

Sab Taru Phare Raam Hit Laagee, Ritu Aru Kuritu Kaal Gati Tyaagee,

Khaahin Madhur Phal Bitap Halaavahin, Lanka Sanmukh Sikhar Chalaavahin,

Jah Kahu Phirat Nisaachar Paavahin, Gheri Sakal Bahu Naach Nachaavhin,

Dasananhi Kaati Naasika Kaana, Kahi Prabhu Sujasu Dehin Tab Jaana, …8

Jinh Kar Naasa Kaan Nipaata, Tinh Raavanahi Kahee Sab Baata,

Sunat Shravan Baaridhi Bandhaana, Das Mukh Boli Utha Akulaana,

Doha: Baadhyo Bananidhi Neeranidhi, Jaladhi Sindhu Baarees,

Saty Toyanidhi Kampati, Udadhi Payodhi Nadees, …5

Nij Bikalata Bichaari Bahoree, Bihasi Gaya-u Grih Kari Bhay Bhoree,

Mandodareen Sunyo Prabhu Aayo, Kautakaheen Paathodhi Badhaayo,

Kar Gahi Patihi Bhavan Nij Aanee, Bolee Param Manohar Baanee,

Charan Naa-i Siru Anchalu Ropa, Sunahu Bachan Piy Parihari Kopa, …4

Naath Bayaru Keeje Taahee Son, Budhi Bal Saki-a Jeeti Jaahee Son,

Tumhahi Raghupatihi Antar Kaisa, Khalu Khadyot Dinakar Jaisa,

Ati Bal Madhu Kaitabh Jehin Maare, Mahaabeer Ditisut Sanghaare,

Jehin Bali Baadhi Sahas Bhuj Maara, So-i Avatare-u Haran Mahi Bhaara, …8

Taasu Birodh Na Keeji-a Naatha, Kaal Karam Jiv Jaaken Haatha,

Doha: Raamahi Saunpi Jaanakee, Naa-i Kamal Pad Maath,

Sut Kahu Raaj Samarapi Ban, Jaa-i Bhaji-a Raghunaath, …6

Naath Deenadayaal Raghuraa-ee, Baagha-u Sanamukh Ga-e Na Khaa-ee,

Chaahi-a Karan So Sab Kari Beete, Tumh Sur Asur Charaachar Jeete,

Sant Kahahin Asi Neeti Dasaanan, Chauthenpan Jaa-i-hi Nrip Kaanan,

Taasu Bhajan Keeji-a Tah Bharta, Jo Karta Paalan Sanharta, …4

So-i Raghubeer Pranat Anuraagee, Bhajahu Naath Mamata Sab Tyaagee,

Munibar Jatanu Karahin Jehi Laagee, Bhoop Raaju Taji Hohin Biraagee,

So-i Kosalaadhees Raghuraaya, Aaya-u Karan Tohi Par Daaya,

Jaun Piy Maanahu Mor Sikhaavan, Sujasu Ho-i Tihu Pur Ati Paavan, …8

Doha: As Kahi Nayan Neer Bhari, Gahi Pad Pankaj Gaat,

Naath Bhajahu Raghunaathahi, Achal Ho-i Ahivaat, …7

Tab Raavan Mayasuta Uthaa-ee, Kahai Laag Khal Nij Prabhutaa-ee,

Sunu Tain Priya Britha Bhay Maana, Jag Jodha Ko Mohi Samaana,

Barun Kuber Pavan Jam Kaala, Bhujabal Jite-u Sakal Digapaala,

Dev Danuj Nar Sab Bas Moren, Kavan Hetu Upaja Bhay Toren, …4

Naana Bidhi Tehi Kahesi Buzaa-ee, Sabha Bahori Baith So Jaa-ee,

Mandodareen Hriday As Jaana, Kaal Basy Upaja Abhimaana,

Sabha Aa-i Mantrinh Tehin Booza, Karab Kavan Bidhi Ripu Sain Jooza,

Kahahin Sachiv Sunu Nisichar Naaha, Baar Baar Prabhu Poochhahu Kaaha, …8

Kahahu Kavan Bhay Kari-a Bichaara, Nar Kapi Bhaalu Ahaar Hamaara,

Doha: Sab Ke Bachan Shravan Suni, Kah Prahast Kar Jori,

Neeti Birodh Na Kari-a Prabhu, Mantrinh Mati Ati Thori, …8

Kahahin Sachiv Sath Thakurasohaatee, Naath Na Poor Aav Aehi Bhaatee,

Baaridhi Naaghi Aek Kapi Aava, Taasu Charit Man Mahu Sabu Gaava,

Chhudha Na Rahee Tumhahi Tab Kaahoo, Jaarat Nagaru Kas Na Dhari Khaahoo,

Sunat Neek Aagen Dukhu Paava, Sachivan As Mat Prabhuhi Sunaava, …4

Jehin Baarees Badhaaya-u Hela, Utare-u Sen Samet Subela,

So Bhanu Manuj Khaab Ham Bhaa-ee, Bachan Kahahin Sab Gaal Phulaa-ee,

Taat Bachan Mam Sunu Ati Aadar, Jani Man Gunahu Mohi Kari Kaadar,

Priy Baanee Je Sunahi Je Kahaheen, Aise Nar Nikaay Jag Ahaheen, …8

Bachan Param Hit Sunat Kathore, Sunahin Je Kahahin Te Nar Parbhu Thore,

Pratham Baseeth Patha-u Sunu Neetee, Seeta De-i Karahu Puni Preetee,

Doha: Naari Paa-i Jaahin Jaun, Tau Na Badaa-i-a Raari,

Naahin Ta Sanmikh Samar Mahi, Taat Kari-a Hathi Maari, …9

Yah Mat Jaun Maanahu Prabhu Mora, Ubhay Prakaar Sujasu Jag Tora,

Sut San Kah Dasakanth Risaa-ee, Asi Mati Sath Kehi Tohi Sikhaa-ee,

Abaheen Te Ur Sansay Ho-ee, Benumool Sut Bhayahu Ghamo-ee,

Suni Pitu Gira Parush Ati Ghora, Chala Bhavan Kahi Bachan kathora, …4

Hit Mat Tohi Na Laagat Kaisen, Kaal Bibas Kahu Bheshaj Jaisen,

Sandhya Samay Jaani Dasaseesa, Bhavan Chale-u Nirakhat Bhuj Beesa,

Lanka Sikhar Upar Aagaara, Ati Bichitr Tah Ho-i Akhaara,

Baith Jaa-i Tehin Mandir Raavan, Laage Kinnar Gun Gan Gaavan, …8

Baajahin Taal Pakhaa-u-j Beena, Nrity Karahin Apachhara Prabeena,

Doha: Sunaaseer Sat Saris So, Santat Kara-i Bilaas,

Param Prabal Ripu Sees Par, Tadyapi Soch Na Traas, …10

Iha Subel Sail Raghubeera, Utare Sen Sahit Ati Dheera,

Sikhar Aek Utang Ati Dekhee, Param Ramy Sam Subhr Bisheshee,

Tah Taru Kisalay Suman Suhaa-e, Lachhiman Rachi Nij Haath Dasaa-e,

Taa Par Ruchir Mridul Mrigachhaala, Tehin Aasan Aaseen Kripaala, …4

Prabhu Krit Sees Kapees Uchhanga, Baam Dahin Disi Chaap Nishanga,

Duhu Kar Kamal Sudhaarat Baana, Kah Lankes Mantr Lagi Kaana,

Badabhaagee Angad Hanumaana, Charan Kamal Chaapat Bidhi Naana,

Prabhu Paachhe Lachhiman Veerasan, Kati Nishang Kar Baan Saraasan, …8

Doha: Aehi Bidhi Kripa Roop Gun, Dhaam Raam Aaseen,

Dhany Te Nar Aehin Dhyaan Je, Rahat Sada Layaleen, …11A

Poorab Disa Biloki Prabhu, Dekha Udit Mayank,

Kahat Sabahi Dekhahu Sasihi, Mrigapati Saris Asank, …11B

Poorab Disi Giriguha Nivaasee, Param Prataap Tej Bal Raasee,

Matt Naag Tam Kumbh Bidaaree, Sasi Kesaree Gagan Ban Chaaree,

Bithure Nabh Mukutaahal Taara, Nisi Sundaree Ker Singaara,

Kah Prabhu Sasi Mahu Mechakataa-ee, Kahahu Kaah Nij Nij Mati Bhaa-ee, …4

Kah Sugreev Sunahu Raghuraa-ee, Sasi Mah Pragt Bhoomi Kai Zaa-ee,

Maare-u Raahu Sasihi Kah Ko-ee, Ur Mah Paree Syaamata So-ee,

Ko-u Kah Jab Bidhi Rati Mukh Keenha, Saar Bhaag Sasi Kar Hari Leenha,

Chhidr So Pragat Indu Ur Maaheen, Tehi Mag Dekhi-a Nabh Parichhaaheen, …8

Prabhu Kah Garal Bandhu Sasi Kera, Ati Priy Nij Ur Deenh Basera,

Bish Sanjut Kar Nikar Pasaaree, Jaarat Birahavant Nar Naaree,

Doha: Kah Hanumant Sunahu Prabhu, Sasi Tumhaar Priy Daas,

Tav Moorati Bidhu Ur Basati, So-i Syaamata Abhaas, …12A

End of Part 7 of Nine

Doha: Pavan Tanay Ke Bachan Suni, Bihase Raamu Sujaan,

Dachchhin Disi Avaloki Prabhu, Bole Kripa Nidhaan, …12B

Dekhu Bibheeshan Dachchhin Aasa, Ghan Ghamand Daaminee Bilaasa,

Madhur Madhur Garaja-i Ghan Ghora, Ho-i Brishti Jani Upal Kathora,

Kahat Bibheeshan Sunahu Kripaala, Ho-i Na Tadit Na Baarid Maala,

Lanka Sikhar Upar Aagaara, Tah Dasakandhar Dekh Akhaara, …4

Chhatr Meghadambar Sir Dhaaree, So-i Janu Jalad Ghata Ati Kaaree,

Mandodaree Sharavan Taatanka, So-i Prabhu Janu Daaminee Damanka,

Baajahin Taal Mridang Anoopa, So-i Rav Madhur Sunahu Surabhoopa,

Prabhu Musukaan Samuzi Abhimaana, Chaap Chadhaa-i Baan Sandhaana, …8

Doha: Chhatr Mukut Taatank Tab, Hate Aekaheen Baan,

Sab Ken Dekhat Mahi Pare, Maramu Na Ko-oo Jaan, …13A

As Kautuk Kari Raam Sar, Prabise-u Aa-i Nishang,

Raavan Sabha Sasank Sab, Dekhi Maha Rasabhang, …13B

Kamp Na Bhoomi Na Marut Bisesha, Astr Sastr Kachhu Nayan Na Dekha,

Sochahin Sab Nij Hriday Mazaaree, Asagun Bhaya-u Bhayankar Bhaaree,

Dasamukh Dekhi Sabha Bhay Paa-ee, Bihasi Bachan Kah Jugati Banaa-ee,

Sira-u Gire Santat Subh Jaahee, Mukut Pare Kas Asagun Taahee, …4

Sayan Karahu Nij Nij Grih Jaa-ee, Gavane Bhavan Sakal Sir Naa-ee,

Mandodaree Soch Ur Base-oo, Jab Te Sharavanapoor Mahi Khase-oo,

Sajal Nayan Kah Jug Kar Joree, Sunahu Praanapati Binatee Moree,

Kant Raam Birodh Pariharahoo, Jaani Manuj Jani Hath Man Dharahoo, …8

Doha: Biswaroop Raghubans Mani, Karahu Bachan Biswaasu,

Lok Klapana Bed Kar, Ang Ang Prati Jaasu, …14

Pad Paatal Sees Aj Dhaama, Apar Lok Ang Ang Bishraama,

Bhrikuti Bilaas Bhayankar Kaala, Nayan Divaakar Kach Ghan Maala,

Jaasu Ghraan Aswineekumaara, Nisi Aru Diwas Nimesh Apaara,

Shravan Disa Das Bed Bakhaanee, Maarut Swaas Nigam Nij Baanee, …4

Adhar Lobh Jam Dasan Karaala, Maaya Haas Baahu Digapaala,

Aanan Anal Ambupati Jeeha, Utapati Paalan Pralay Sameeha,

Rom Raaji Ashtaadas Bhaara, Asthi Sail Sarita Nas Jaara,

Udar Udadhi Adhago Jaatana, Jagamay Prabhu Kaa Bahu Kalapana, …8

Doha: Ahankaar Siv Buddhi Aj, Man Sasi Chitt Mahaan,

Manuj Baas Sacharaachar, Roop Raam Bhagavaan, …15A

As Bichaari Sunu Praanapati, Prabhu San Bayaru Bihaa-i,

Preeti Karahu Raghubeer Pad, Mam Ahibaat Na Jaa-i, …15B

Bihasa Naari Bachan Suni Kaana, Aho Moh Mahima Balavaana,

Naari Subhaa-u Saty Sab Kahaheen, Avagun Aath Sada Ur Rahaheen,

Saahas Anrit Chapalata Maaya, Bhay Abibek Asuach Adaaya,

Ripu Kar Roop Sakal Tain Gaava, Ati Bisaal Bhay Mohi Sunaava, …4

So Sab Priya Sahaj Bas Moren, Samuzi Para Prasaad Ab Toren,

Jaana-u Priya Tori Chaturaa-ee, Aehi Bidhi Kahahu Mori Prabhutaa-ee,

Tav Batakahee Goodh Mrigalochani, Samuzat Sukhad Sunat Bhay Mochani,

Mandodari Man Mahu As Thaya-oo, Piyahi Kaal Bas Mati Bhram Bhaya-oo, …8

Doha: Aehi Bidhi Karat Binod Bahu, Praat Pragat Dasakandh,

Sahaj Asank Lankapati, Sabha Gaya-u Mad Andh, …16A

Sorth: Phoola-i Phara-i Na Bet, Jadapi Sudha Barashahin Jalad,

Moorakh Hriday Na Chet, Jaun Gur Milahin Biranchi Sam, …16B

Iha Praat Jage Raghuraa-ee, Poochha Mat Sab Sachiv Bolaa-ee,

Kahahu Begi Kaa Kari-a Upaa-ee, Jaamavant Kah Pad Siru Naa-ee,

Sunu Sarbagy Sakal Ur Baasee, Budhi Bal Tej Dharm Gun Raasee,

Mantr Kaha-u Nij Mati Anusaara, Doot Pathaa-i-a Baalikumaara, …4

Neek Mantr Sab Ke Man Maana, Angad San Kah Kripaanidhaana,

Baalitanay Bidhi Bal Gun Dhaama, Lanka Jaahu Taat Mam Kaama,

Bahut Buzaa-i Tumhahi Kaa Kaha-oo, Param Chatur Main Jaanat Aha-oo,

Kaaju Hamaar Taasu Hit Ho-ee, Ripu San Karehu Batakahee So-ee, …8

Sorth: Prabu Agya Dhari Sees, Charan Bandi Angad Uthe-u,

So-i Gun Saagar Ees, Raam Kripa Jaa Par Karahu, …17A

Swayamsiddh Sab Kaaj, Naath Mohi Aadaru Diya-u,

As Bichari Jubaraaj, Tan Pulakit Harashit Hiya-u, …17B

Bandi Charan Ur Dhari Prabhutaa-ee, Angad Chale-u Sabahi Siru Naa-ee,

Prabhu Prataap Ur Sahaj Asanka, Ran Baakura Baalisut Banka,

Pur Paithat Raavan Kar Beta, Khelat Raha So Ho-i Gai Bheta,

Baatahin Baat Karash Badhi Aa-ee, Jugal Atul Bal Puni Tarunaa-ee, …4

Tehin Angad Kahu Laat Uthaa-ee, Gahi Pad Patake-u Bhoomi Bhavaa-ee,

Nisischar Nikar Dekhi Bhat Bhaaree, Jah Tah Chale Na Sakahin Pukaaree,

Aek Aek San Maramu Na Kahaheen, Samuzi Taasu Badh Chup Kari Rahaheen,

Bhaya-u Kolaahal Nagar Mazaaree, Aava Kapi Lanka Jehin Jaaree, …8

Ab Dhaun Kaha Karihi Karataara, Ati Sabheet Sab Karahin Bichaara,

Binu Poochhen Magu Dehin Dikhaa-ee, Jehi Bilok So-i Jaa-i Sukhaa-ee,

Doha: Gaya-u Sabha Darabaar Tab, Sumiri Raam Pad Kanj,

Sinh Thavani It Ut Chitav, Dheer Beer Bal Punj, …18

Turat Nisaachar Aek Pathaava, Samaachaar Raavanhi Janaava,

Sunat Bihasi Bola Dasaseesa, Aanahu Boli Kaha Kar Keesa,

Aayasu Paa-i Doot Bahu Dhaa-e, Kapikunjarahi Boli Lai Aa-e,

Angad Deekh Dasaanan Baisen, Sahit Praan Kajjalagiri Jaisen, …4

Bhuja Bitap Sir Sring Samaana, Romaavalee Lata Janu Naana,

Mukh Naasika Nayan Aru Kaana, Giri Kandara Khoh Anumaana,

Gaya-u Sabha Man Neku Na Mura, Baalitanay Atibal Baakura,

Uthe Sabhaasad Kapi Kahu Dekhee, Raavan Ur Bhaa Krodh Biseshee, …8

Doha: Jatha Matt Gaj Jooth Mahu, Panchaanan Chali Jaa-i,

Raam Prataap Sumiri Man, Baith Sabha Siru Naa-i, …19

Kah Dasakanth Kavan Tain Bandar, Main Raghubeer Doot Dasakandhar,

Mam Janakahi Tohi Rahee Mitaa-ee, Tav Hit Kaaran Aaya-u Bhaa-ee,

Uttam Kul Pulasti Kar Naatee, Siv Biranchi Poojehu Bahu Bhaatee,

Bar Paayahu Keenhehu Sab Kaaja, Jeetehu Lokapaal Sab Raaja, …4

Nrip Abhimaan Moh Bas Kimba, Hari Aanihu Seeta Jagadamba,

Ab Subh Kaha Sunahu Tumh Mora, Sab Aparaadh Chhamihi Prabhu Tora,

Dasan Gahahu Trin Kanth Kuthaaree, Parijan Sahit Sang Nij Naaree,

Saadar Janakasuta Kari Aagen, Aehi Bidhi Chalahu Sakal Bhay Tyaagen, …8

Doha: Pranatapaal Raghubansami, Traahi Traahi Ab Mohi,

Aarat Gira Sunat Prabhu, Abhay Karaigo Tohi, …20

Re Kapipot Bolu Sambhaaree, Moodh Na Jaanehi Mohi Suraaree,

Kahu Nij Naam Janak Kar Bhaa-ee, Kahi Naaten Maani-ai Mitaa-ee,

Angad Naam Baali Kar Beta, Taason Kabahu Bha-ee Hee Bheta,

Angad Bachan Sunat Sakuchaana, Raha Baali Baanar Main Jaana, …4

Angad Taheen Baali Kar Baalak, Upajehu Bans Anal Kul Ghaalak,

Garbh Na Gayahu Byarth Tumh Jaayahu, Nij Mukh Taapas Doot Kahaayahu,

Ab Kahu Kusal Baali Kah Aha-ee, Bihasi Bachan Tab Angad Kaha-ee,

Din Das Ga-e Baali Pahin Jaa-ee, Boozehu Kusal Sakha Ur Laa-ee, …8

Raam Birodh Kusal Jasi Ho-ee, So Sab Tohi Sinaa-i-hi So-ee,

Sunu Sath Bhed Ho-i Man Taaken, Shree Raghubeer Hriday Nahin Jaaken, …10

Doha: Ham Kul Ghaalak Saty Tumh, Kul Paalak Dasasees,

Andha-u Badhir Na As Kahahin, Nayan Kaan Tav Bees, …21

Siv Biranchi Sur Muni Samudaa-ee, Chaahat Jaasu Charan Sevakaa-ee,

Taasu Doot Ho-i Ham Kul Bora, A-i-sihu Mati Ur Bihar Na Tora,

Suni Kathor Baanee Kapi Keree, Kahat Dasaanan Nayan Tareree,

Khal Tav Kathin Bachan Sab Saha-oo, Neeti Dharm Main Jaanat Aha-oo, …4

Kah Kapi Dharmaseelata Toree, Hamahu Sunee Krit Par Triy Choree,

Dekhee Nayan Doot Rakhavaaree, Boodi Na Marahu Dharm Bratadhaaree,

Kaan Naak Binu Bhagini Nihaaree, Chhaama Keenhi Tumh Dharm Bichaaree,

Dharmaseelata Tav Jag Jaagee, Paava Darasu Hamahu Badabhaagee, …8

Doha: Jani Jalpasi Jad Jantu Kapi, Sath Biloku Mam Baahu,

Lokapaal Bal Bipul Sasi, Grasan Hetu Sab Raahu, …22A

Puni Nabh Sar Mam Kar Nikar, Kamalanhi Par Kari Baas,

Sobhat Bhaya-u Maraal Iv, Sambhu Sahit Kailaas, …22B

Tumhare Katak Maaz Sunu Angad, Mo San Bhirihi Kavan Jodha Bad,

Tav Prabhu Naari Birah Balaheena, Anuj Taasu Dukh Dukhee Maleena,

Tumh Sugreev Kooladrum Do-oo, Anuj Hamaar Bheeru Ati So-oo,

Jaamavant Mantree Ati Boodha, So Ki Ho-i Ab Samaraaroodha, …4

Silpi Karm Jaanahin Nal Neela, Hai Kapi Aek Maha Balaseela,

Aava Pratham Nagaru Jehin Jaara, Sunat Bachan Kah Baalikumaara,

Saty Bachan Kahu Nisichar Naaha, Saachehu Kees Keenh Pur Daaha,

Raavan Nagar Alp Kapi Daha-ee, Suni As Bachan Saty Ko Kaha-ee, …8

Jo Ati Subhat Saraahehu Raavan, So Sugreev Ker Laghu Dhaavan,

Chala-i Bahut So Beer Na Ho-ee, Pathava Khabari Len Ham So-ee,

Doha: Saty Nagaru Kapi Jaare-u, Binu Prabhu Aayasu Paa-i,

Phiri Na Gaya-u Sugreev Pahin, Tehin Bhay Raha Lukaa-i, …23A

Saty Kahahi Dasakanth Sab, Mohi Na Suni Kachhu Koh,

Ko-u Na Hamaaren Katak As, To San Larat Jo Soh, …23B

Preeti Birodh Samaan San, Kari-a Neeti As Aahi,

Jaun Bhrigupati Badh Medukanhi, Bhal Ki Kaha-i Taahi, …23C

Jadyapi Laghuta Raam Kahu, Tohi Badhen Bad Dosh,

Tadapi Kathin Dasakanth Sunu, Chhatr Jaati Kar Rosh, …23D

Bakr Ukti Dhanu Bachan Sar, Hriday Dahe-u Ripu Kees,

Prati-uttar Sadasinh Manahu, Kaadhat Bhat Dasasees, ,,,23E

Hasi Bole-u Dasamauli Tab, Kapi Kar Bad Gun Aek,

Jo Prati Paala-i Taasu Hit, Kara-i Upaay Anek, …23F

Dhany Kees Jo Nij Prabhu Kaaja, Jah Tah Naacha-i Parihari Laaja,

Naachi Koodi Kari Log Rizaa-ee, Pati Hit Kara-i Dharm Nipunaa-ee,

Angad Swaamibhakt Tav Jaatee, Prabhu Gun Kas Na Kahasi Aehi Bhaatee,

Main Gun Gaahak Param Sujaana, Tav Katu Ratani Kara-u Nahin Kaana, …4

Kah Kapi Tav Gun Gaahakataa-ee, Saty Pavansut Mohi Sunaa-ee,

Ban Bidhansi Sut Badhi Pur Jaara, Tadapi Na Tehin Kachhu Krit Apakaara,

So-i Bichaari Tav Prakriti Suhaa-ee, Dasakandhar Main Keenhi Dithaa-ee,

Dekhe-u Aa-i Jo Kachhu Kapi Bhaasha, Tumhare Laaj Na Rosh Na Maakha, …8

Jaun Asi Mati Pitu Khaa-e Keesa, Kahi As Bachan Hasa Dasaseesa,

Pitahi Khaa-i Khaate-u Puni Tohee, Abaheen Samuzi Para Kachhu Mohee,

Baali Bimal Jas Bhaajan Jaanee, Hate-u Na Tohi Adham Abhimaanee,

Kahu Raavan Raavan Jag Kete, Main Nij Shravan Sune Sunu Jete, …12

Balihi Jitan Aek Gaya-u Pataala, Rakhe-u Baadhi Sisunh Hayasaala,

Khelahin Baalak Maarahin Jaa-ee, Daya Laagi Bali Deenh Chhodaa-ee,

Aek Bahori Sahasbhuj Dekha, Dhaa-i Dhara Jimi Jantu Bishekha,

Kautuk Laagi Bhavan Lai Aava, So Pulasti Muni Jaa-i Chhodaava, …16

Doha: Aek Kahat Mohi Sakuch Ati, Raha Baali Keen Kaakh,

Inh Mahu Raavan Tain Kavan, Saty Badahi Taji Maakh, …24

Sunu Sath So-i Raavan Balaseela, Haragiri Jaan Jaasu Bhuj Leela,

Jaan Umaapati Jaasu Suraa-ee, Pooje-u Jehi Sir Suman Chadhaa-ee,

Sir Saroj Nij Karanhi Utaaree, Pooje-u Amit Baar Tripuraaree,
Bhuj Bikram Jaanhin Digapaala, Sath Ajahoo Jinh Ken Ur Saala, …4

Jaanhin Diggaj Ur Kathinaa-ee, Jab Jab Bhira-u Jaa-i Bari-aa-ee,

Jinh Ke Dasan Karaal Na Phoote, Ur Laagat Moolak Iv Toote,

Jaasu Chalat Dolati Imi Dharanee, Chadhat Matt Gaj Jimi Laghu Taranee,

So-i Raavan Jag Bidit Prataapee, Sunehu Na Shravan Aleek Pralaapee, …8

Doha: Tehi Raavan Kah Laghu Kahasi, Nar Kar Karasi Bakhaan,

Re Kapi Barbar Kharb Khal, Ab Jaana Tav Gyaan, …25

Suni Angad Sakop Kah Baanee, Bolu Sabhaari Adham Abhimaanee,

Sahasabaahu Bhuj Gahan Apaara, Dahan Anal Sam Jaasu Kuthaara,

Jaasu Parasu Saagar Khar Dhaara, Boode Nrip Aganit Bahu Baara,

Taasu Garb Jehi Dekhat Bhaaga, So Nar Kyon Dasasees Abhaaga, …4

Raam Manuj Kas Re Sath Banga, Dhanvi Kaamu Nadee Puni Ganga,

Pasu Suradhenu Kalpataru Rookha, Ann Daan Aru Ras Peeyoosha,

Bainatey Khag Ahi Sahasaanan, Chintaamani Puni Upal Dasaanan,

Sunu Matimand Lok Baikuntha, Laabh Ki Raghupati Bhagati Akuntha, …8

Doha: Sen Sahit Tav Maan Mathi, Ban Ujaari Pur Jaari,

Kas Re Sath Hanumaan Kapi, Gaya-u Jo Tav Sut Maari, …26

Sunu Raavan Parihari Chaturaa-ee, Bhajasi Na Kripaasindhu Raghuraa-ee,

Jaun Khal Bha-e-si Raam Kar Drohee, Brahm Rudr Sak Raakhi Na Tohee,

Moodh Britha Jani Maarasi Gaala, Raam Bayar As Ho-i-hi Haala,

Tav Sir Nikar Kapinh Ke Aagen, Parihahin Dharani Raam Sar Laagen, …4

Te Tav Sir Kanduk Sam Naana, Khelihahin Bhaalu Kees Chaugaana,

Jabahin Samar Kopihi Raghunaayak, Chhutihahin Ati Karaal Bahu Saayak,

Tab Ki Chalihi As Gaal Tumhaara, As Bichaari Bhaju Raam Udaara,

Sunat Bachan Raavan Parajara, Jarat Mahaanal Janu Ghritu Para, …8

Doha: Kumbhakaran As Bandhu Mam, Sur Prasiddh Sakraari,

Mor Paraakram Nahin Sunehi, Jite-u Charaachar Zaari, …27

Sath Saakhaamrig Jori Sahaa-ee, Baadha Sindhu Iha-i Prabhutaa-ee,

Naaghahin Khag Anek Baareesa, Soor Na Hohin Te Sunu Sab Keesa,

Mam Bhuj Saagar Bal Jal Poora, Jah Boode Bahu Sur Nar Soora,

Bees Payodhi Agaadh Apaara, Ko As Beer Jo Paa-i-hi Paara, …4

Digapaalanh Main Neer Bharaava, Bhoop Sujas Khal Mohi Sunaava,

Jaun Pain Samar Subhat Tav Naatha, Puni Puni Kahasi Jaasu Gun Gaatha,

Tau Baseeth Pathavat Kehi Kaaja, Ripu San Preeti Karat Nahin Laaja,

Haragiri Mathan Nirakhu Mam Baahoo, Puni Sath Kapi Nij Prabhuhi Saraahoo, …8

Doha: Soor Kavan Raavan Saris, Swakar Kaati Jehin Sees,

Hune Anal Ati Harsh Bahu, Baar Saakhi Gaurees, …28

Jarat Biloke-u Jabahin Kapaala, Bidhi Ke Likhe Ank Nij Bhaala,

Nar Ken Kar Aapan Badh Baachee, Hase-u Jaani Bidhi Gira Asaachee,

So-u Man Samuzi Traas Nahin Moren, Likha Biranchi Jarath Mati Bhore,

Aan Beer Bal Sath Mam Aagen, Puni Puni Kahasi Laaj Pati Tyaagen, …4

Kah Angad Salajj Jag Maaheen, Raavan Tohi Samaan Ko-u Naaheen,

Laajavant Tav Sahaj Subhaa-oo, Nij Mukh Nij Gun Kahasi Na Kaa-oo,

Sir Aru Sail Katha Chit Rahee, Taate Baar Bees Tain Kahee,

So Bhujabal Raakhehu Ur Ghaalee, Jeetehu Sahasabaahu Bali Baalee, …8

Sunu Mati Mand Dehi Ab Poora, Kaaten Sees Ki Ho-i-a Soora,

Indrajaali Kahu Kahi-a Na Beera, Kaata-i Nij Kar Sakal Sareera,

Doha: Jarahin Patang Moh Bas, Bhaar Bahahin Khar Brind,

Te Nahin Soor Kahaavahin, Samuzi Dekhu Matimand, …29

Ab Jani Batabadhaav Khal Karahee, Sunu Mam Bachan Maan Pariharahee,

Dasamukh Main Na Baseetheen Aaya-u, As Bichaari Raghubeer Pathaaya-u,

Baar Baar As Kaha-i Kripaala, Nahin Gajaari Jasu Badhen Srikaala,

Man Mahi Samuzi Bachan Prabhu Kere, Sahe-u Kathor Bachan Sath Tere, …4

Naahin Ta Kari Mukh Bhanjan Tora, Lai Jaate-u Seetahi Barajora,

Jaane-u Tav Bal Adham Suraaree, Soonen Hari Aanihi Paranaaree,

Tain Nisichar Pati Garb Bahoota, Main Raghupati Sevak Kar Doota,

Jaun Na Raam Apamaanahin Dara-oo, Tohi Dekhat As Kautuk Kara-oo, …8

Doha: Tohi Pataki Mahi Sen Hati, Chaupat Kari Tav Gaa-u,

Tav Jubatinh Samet Sath, Janakasutahi Lai Jaa-u, …30

Jaun As Karaun Tadapi Na Badaa-ee, Mu-e-hi Badhen Nahin Kachhu Manusaa-ee,

Kaul Kaamabas Kripin Bimoodha, Ati Daridr Ajasee Ati Boodha,

Sada Rogabas Santat Krodhee, Bishnu Bimukh Shruti Sant Birodhee,

Tanu Poshak Nindak Agh Khaanee, Jeevat Sav Sam Chaudah Praanee, …4

As Bichaari Khal Badha-u Na Tohee, Ab Jani Ris Upajaavasi Mohee,

Suni Sakop Kah Nisichar Naatha, Adhar Dasan Dasi Meejat Haatha,

Re Kapi Adham Maran Ab Chahasee, Chhote Badan Baat Badi Karasee,

Katu Jalpasi Jad Kapi Bal Jaaken, Bal Prataap Bidhi Tej Na Taaken, …8

Doha: Agun Amaan Jaani Tehi, Deenh Pita Banabaas,

So Dukh Aru Jubatee Birah, Puni Nisi Din Mam Traas, …31A

Jinh Ke Bal Kar Garb Tohi, A-i-se Manuj Anek,

Khaahin Nisaachar Divas Nisi, Moodh Samuzu Taji Tek, …31B

Jab Tehin Keenhi Raam Kai Ninda, Krodhavant Ati Bhaya-u Kapinda,

Hari Har Ninda Suna-i Jo Kaana, Ho-i Paap Goghaat Samaana,

Katakataan Kapi Kunjar Bhaaree, Duhu Bhujadand Tamaki Mahi Maaree,

Dolat Dharani Sabhaasad Khase, Chaale Bhaaji Bhay Maarut Grase, …4

Girat Sambhaari Utha Dasakandhar, Bhutal Pare Mukut Ati Sundar,

Kachhu Tehin Lai Nij Siranhi Savaare, Kachhu Angad Prabhu Paas Pabaare, …6

Aavat Mukut Dekhi Kapi Bhaage, Dinaheen Look Paran Bidhi Laage,

Kee Raavan Kari Kop Chalaa-e, Kulis Chaari Aavat Ati Dhaa-e, …8

Kah Prabhu Hasi Jani Hriday Deraahoo, Look Na Asani Ketu Nahi Raahoo,

Ae Kireet Dasakandhar Kere, Aavat Baalitanay Ke Prere,

Doha: Taraki Pavansut Kar Gahe, Aani Dhare Prabhu Paas,

Kautuk Dekhahin Bhaalu Kapi, Dinakar Saris Prakaas, …32A

Uha Sakopi Dasaanan, Sab San Kahat Risaa-i,

Dharahu Kaapihi Dhari Maarahu, Suni Angad Musukaa-i, …32B

Aehi Bidhi Begi Subhat Sab Dhaavahu, Khaahu Bhaalu Kapi Jah Tah Paavahu,

Markataheen Karahu Mahi Jaa-ee, Ji-a-t Dharahu Taapas Dau Bhaa-ee,

Puni Sakop Bole-u Jubaraaja, Gaal Bajaavat Tohi Na Laaja,

Maru Gar Kaati Nilaj Kulaghaatee, Bal Biloki Biharati Nahi Chhaatee, …4

Re Triy Chor Kumaarag Gaamee, Khal Mal Raasi Mandamati Kaamee,

Sanyapaat Jalpasi Durbaada, Bha-e-si Kaalabas Khal Manujaada,

Yaako Phalu Paavahigo Aagen, Baanar Bhaalu Chapetanhi Laagen,

Raamu Manuj Bolat Asi Baanee, Girahin Na Tav Rasana Abhimaanee, …8

Girihahin Rasana Sansay Naaheen, Siranhi Samet Samar Mahi Maaheen,

Sorth: So Nar Kyon Dasakandh, Baali Badhyo Jehin Aek Sar,

Beesahu Lochan Andh, Dhig Tav Janm Kujaati Jad, …33A

Tav Sonit Keen Pyaas, Trishit Raam Saayak Nikar,

Tajahu Tohi Tehi Traas, Katu Jalpak Nisichar Adham, …33B

Mai Tav Dasan Toribe Laayak, Aayasu Mohi Na Deenh Raghunaayak,

Asi Ris Hoti Dasa-u Mukh Toraun, Lanka Gahi Samudr Mah Boraun,

Goolari Phal Samaan Tav Lanka, Basahu Madhy Tumh Jantu Asanka,

Mai Baanar Phal Khaat Na Baara, Aaysu Deenh Na Raam Udaara, …4

Juguti Sunat Raavan Musukaa-ee, Moodh Sikhihi Kah Bahut Zuthaa-ee,

Baali Na Kabahu Gaal As Maara, Mili Tapasinh Tain Bha-e-si Labaara,

Saachehu Main Labaar Bhuj Beeha, Jaun Na Upaari-u Tav Das Jeeha,

Samuzi Raam Prataap Kapi Kopa, Sabha Maaz Pan Kari Pad Ropa, …8

Jaun Mam Charan Sakasi Sath Taaree, Phirahin Raam Seeta Main Haaree,

Sunahu Subhat Sab Kah Dasaseesa, Pad Gahi Dharani Pachhaarahu Keesa,

Indrajeet Aadik Balavaana, Harashi Uthe Jah Tah Bhat Naana,

Zapatahin Kari Bal Bipul Upaa-ee, Pad Na Tara-i Baithahin Siru Naa-ee, …12

Puni Uthi Zapatahin Sur Aaraatee, Tara-i Na Kees Charan Aehi Bhaatee,

Purush Kujogee Jimi Uragaaree, Moh Bitap Nahin Sakahin Upaaree,

Doha: Kotinh Meghnaad Sam, Subhat Uthe Harashaa-i,

Zapatahin Tarain Na Kapi Charan, Puni Baithahin Sir Naa-i, …34A

Bhoomi Na Chhaadat Kapi Charan, Dekhat Ripu Mad Bhaag,

Koti Bighn Te Sant Kar, Man Jimi Neeti Na Tayaag, …34B

Kapi Bal Dekhi Sakal Hiy Haare, Utha Aap Kapi Ken Parachaare,

Gahat Charan Kah Baalikumaara, Mam Pad Gahen Na Tor Ubaara,

Gahasi Na Raam Charan Sath Jaa-ee, Sunat Phira Man Ati Sakuchaa-ee,

Bhaya-u Tejahat Shree Sab Ga-ee, Madhy Divas Jimi Sasi Soha-ee, …4

Singhaasan Baithe-u Sir Naa-ee, Manahu Sampati Sakal Gavaa-ee,

Jagadaatama Praan Pati Raama, Taasu Bimukh Kimi Lah Bishraama,

Uma Raam Kee Bhrikuti Bilaasa, Ho-i Bisw Puni Paava-i Naasa,

Trin Te Kulis Kulis Trin Kara-ee, Taasu Doot Pan Kah Kimi Tara-ee, …8

Puni Kapi Kahee Neeti Bidhi Naana, Maan Na Taahi Kaal Ni-a-raana,

Ripu Mad Mathi Prabhu Sujasu Sunaayo, Yah Kahi Chalyo Baali Nrip Jaayo,

Hataun Na Khet Khelaa-i Khelaa-ee, Tohi Abahin Kaa Karaun Badaa-ee,

Prathamahin Taasu Tanay Kapi Maara, So Suni Raavan Bhaya-u Dukhaara, …12

Jaatu Dhaan Angad Pan Dekhee, Bhay Byaakul Sab Bha-e Biseshee,

Doha: Ripu Bal Dharashi Harashi Kapi, Baalitanay Bal Punj,

Pulak Sareer Nayan Jal, Gahe Raam Pad Kanj, …35A

Saaz Jaani Dasakandhar, Bhavan Gaya-u Bilakhaa-i,

Mandodareen Raavanhi, Bahuri Kaha Samuzaa-i, …35B

Kant Samuzi Man Tajahu Kumatihee, Soh Na Samar Tumhahi Raghupatihee,

Raamaanuj Laghu Rekh Khachaa-ee, So-u Nahin Naghe-u Asi Manusaa-ee,

Piy Tumh Taahi Jitab Sangraama, Jaake Doot Ker Yah Kaama,

Kautuk Sindhu Naaghi Tav Lanka, Aaya-u Kapi Keharee Asnaka, …4

Rakhavaare Hati Bipin Ujaara, Dekhat Tohi Achchh Tehin Maara,

Jaari Sakal Pur Keenhesi Chhaara, Kaha Raha Bal Garb Tumhaara,

Ab Pati Mrisha Gaal Jani Maarahu, Mor Kaha Kachhu Hriday Bichaarahu,

Pati Raghupatihi Nripati Jani Maanahu, Ag Jag Naath Atulabal Jaanahu, …8

Baan Prataap Jaan Maareecha, Taasu Kaha Nahin Maanehi Neecha,

Janak Sabha Aganit Bhoopaala, Rahe Tumha-u Bal Atul Bisaala,

Bhanji Dhanush Jaanakee Bi-aa-hee, Tab Sangraam Jitehu Kin Taahee,

Surapati Sut Jaana-i Bal Thora, Raakha Ji-a-t Aakhi Gahi Phora, …12

Soopanakha Kai Gati Tumh Dekhee, Tadapi Hriday Nahin Laaj Biseshee,

Doha: Badhi Biraadh Khar Dooshanahi, Leela Hatyo Kabandh,

Baali Aek Sir Maarayo, Tehi Jaanahu Dasakandh, …36

Jehi Jalanaath Badhaaya-u Hela, Utare Prabhu Dal Sahit Subela,

Kaaruneek Dinakar Kul Ketoo, Doot Pathaaya-u Tav Hit Hetoo,

Sabha Maaz Jehi Tav Bal Matha, Kari Barooth Mahu Mrigapati Jatha,

Angad Hanumat Anuchar Jaake, Ran Baakure Beer Ati Baake, …4

Tehi Kah Piy Puni Puni Nar Kahahoo, Mudha Maan Mamata Mad Bahahoo,

Ahah Kant Krit Raam Birodha, Kaal Bibas Man Upaj Na Bodha,

Kaal Dand Gahi Kaahu Na Maara, Hara-i Dharm Bal Budhi Bichaara,

Nikat Kaal Jehi Aavat Saa-een, Tehi Bhram Ho-i Tumhaarihi Naa-een, …8

Doha: Du-i Sut Mare Dahe-u Pur, Ajahu Poor Piy Dehu,

Kripaasindhu Raghunaath Bhaji, Naath Bimal Jasu Lehu, …37

Naari Bachan Suni Bisikh Samaana, Sabha Gaya-u Uthi Hot Bihaana,

Baith Jaa-i Singhaasan Phoolee, Ati Abhimaan Traas Sab Bhoolee,

Iha Raam Angadahi Bolaava, Aa-i Charan Pankaj Siru Naava,

Ati Aadar Sameep Baithaaree, Bole Bihasi Kripaal Kharaaree, …4

Baalitanay Kautik Ati Mohee, Taat Saty Kahu Poochha-u Tohee,

Raavanu Jaatudhaan Kul Teeka, Bhuj Bal Atul Jaasu Jag Leeka,

Taasu Mukut Tumh Chaari Chalaa-e, Kahahu Taat Kavanee Bidhi Paa-e,

Sunu Sarbagy Pranat Sukhakaaree, Mukut Na Hohin Bhoop Gun Chaaree, …8

Saam Daan Aru Dand Bibheda, Nrip Ur Basahin Naath Kah Beda,

Neeti Dharm Ke Charan Suhaa-e, As Jiy Jaani Naath Pahi Aa-e,


Doha: Dharmaheen Prabhu Pad Bimukh, Kaal Bibas Dasasees,

Tehi Parihari Gun Aa-e, Sunahu Kosalaadhees, …38A

Param Chaturta Shravan Suni, Bihase Raamu Udaar,

Samaachaar Puni Sab Kahe, Gadh Ke Baalikumaar, …38B

Ripu Ke Samaachaar Jab Paa-e, Raam Sachiv Sab Nikat Bolaa-e,

Lanka Baake Chaari Du-aa-ra, Kehi Bidhi Laagi-a Karahu Bichaara,

Tab Kapees Richchhes Bibheeshan, Sumiri Hriday Dinakar Kul Bhooshan,

Kari BichaarTinh Mantr Dridhaava, Chaari Anee Kapi Katak Banaava, …4

Jathaajog Senaapati Keenhe, Joothap Sakal Boli Tab Leenhe,

Prabhu Prataap Kahi Sab Samuzaa-e, Suni Kapi Sighanaad Kari Dhaa-e,

Harashit Raam Charan Sir Naavahin, Gahi Giri Sikhar Beer Sab Dhaavahin,

Garjahin Tarjahin Bhaalu Kapeesa, Jay Raghubeer Kosaladheesa, …8

Jaanat Param Durg Ati Lanka, Prabhu Prataap Kapi Chale Asanka,

Ghataatop Kari Chahu Disi Gheree, Mukhahin Nisaan Bajaavahin Bheree,

Doha: Jayati Raam Jay Lachhiman, Jay Kapees Sugreev,

Garjahin Sinhanaad Kapi, Bhaalu Maha Bal Seenv, …39

Lanka Bhaya-u Kolaahal Bhaaree, Suna Dasaanan Ati Ahnkaaree,

Dekhahu Banaranh Keri Dhithaa-ee, Bihasi Nisaachar Sen Bolaa-ee,

Aa-e Kees Kaal Ke Prere, Chhudhaavant Sab Nisichar Mere,

As Kahi Attahaas Sath Keenha, Grih Baithen Ahaar Bidhi Deenha, …4

Subhat Sakal Chaarihu Disi Jaahoo, Dhari Dhari Bhaalu Kees Sab Khaahoo,

Uma Raavanahi As Abhimaana, Jimi Tittibh Khag Soot Utaana,

Chale Nisaachar Aayasu Maagee, Gahi Kar Bhindipaal Bar Saagee,

Tomar Mudagar Parasu Prachanda, Sool Kripaan Paridhi Girikhanda, …8

Jimi Arunopal Nikar Nihaaree, Dhaavahin Sath Khag Maans Ahaaree,

Chonch Bhang Dukh Tinhahin Na Sooza, Timi Dhaa-e Manujaad Abooza,

Doha: Naanaayudh Sar Chaap Dhar, Jaatudhaan Bal Beer,

Kot Knagooranhi Chadhi Ga-e, Koti Koti Ranadheer, …40

Kot Kangooranhi Sohahin Kaise, Meru Ke Sringani Janu Ghan Baise,

Baajahin Dhol Nisaan Juzaa-oo, Suni Dhuni Ho-i Bhatanhi Man Chaa-oo,

Baajahin Bheri Napheeri Apaara, Suni Kaadar Ur Jaahin Daraara,

Dekhinh Jaa-i Kapinh Ke Thatta, Ati Bisaal Tanu Bhaalu Subhatta, …4

Dhaavahin Ganahin Na Avaghat Ghaata, Parbat Phori Karahin Gahi Baata,

Katakataahin Kotinh Bhat Garjahin, Dasan Oth Kaatahin Ati Tarjahin,

Ut Raavan It Raam Dohaa-ee, Jayati Jayati Jay Paree Laraa-ee,

Nisichar Sikhar Samooh Dhahaavahin, Koodi Dharahin Kapi Pheri Chalaavahin, …8

Chhn: Dhari Kudhar Khand Prachand Markat, Bhaalu Gadh Par Daaraheen,

Zatapatahin Charan Gahi Pataki Mahi Bhaji, Chalat Bahuri Pachaaraheen,

Ati Taral Tarun Prataap Tarapahin, Tamaki Gadh Chadhi Chadhi Ga-e,

Kapi Bhaalu Chadhi Mandiranh Jah Tah, Raam Jasu Gaavat Bha-e,

Doha: Aeku Aeku Nisichar Gahi, Puni Kapi Chale Paraa-i,

Oopar Aap Heth Bhat, Girahin Dharani Par Aa-i, …41

Raam Prataap Prabal Kapijootha, Mardahin Nisichar Subhat Barootha,

Chadhe Durg Puni Jah Tah Baanar, Jay Raghubeer Prataap Divaakar,

Chale Nisaachar Nikar Paraa-ee, Prabal Pavan Jimi Ghan Samudaa-ee,

Haahaakaar Bhaya-u Pur Bhaaree, Rovahin Baalak Aatur Naaree, …4

Sab Mili Dehin Raavanahin Gaaree, Raaj Karat Aehin Mrityu Hakaaree,

Nij Dal Bichal Sunee Tehin Kaana, Pheri Subhat Lankes Risaana,

Jo Ran Bimukh Suna Main Kaana, So Main Hatab Karaal Kripaana,

Sarbasu Khaa-i Bhog Kari Naana, Samar Bhoomi Bha-e Ballabh Praana, …8

Ugr Bachan Suni Sakal Deraane, Chale Krodh Kari Subhat Lajaane,

Sanmukh Maran Beer Kai Sobha, Tab Tinh Taja Praan Kar Lobha,

Doha: Bahu Aayudh Dhar Subhat Sab, Bhirahin pachaari Pachaari,

Byaakul Ki-e Bhaalu Kapi, Paridh Trisoolanhi Maari, …42

Bhay Aatur Kapi Bhaagan Laage, Jadyapi Uma Jeetihahin Aage,

Ko-u Kah Kanh Angad Hanumanta, Kanh Nal Neel Dubid Balavanta,

Nij Dal Bikal Suna Hanumaana, Pachchhim Dwaar Raha Balavaana,

Meghanaad Tah Kara-i Laraa-ee, Toot Na Dwaar Param Kathinaa-ee, …4

Pavanatanay Man Bhaa Ati Krodha, Garje-u Prabal Kaal Sam Jodha,

Koodi Lank Gadh Oopar Aava, Gahi Giri Meghanaad Kahu Dhaava,

Bhanje-u Rath Saarathee Nipaata, Taahi Hriday Mahu Maaresi Laata,

Dusaren Soot Bikal Tehi Jaana, Syandan Ghaali Turat Grih Aana, …8

Doha: Angad Suna Pavansut, Gadh Par Gaya-u Akel,

Ran Baakura Baalisut, Taraki Chadhe-u Kapi Khel, …43

Juddh Biruddh Kruddh Dwau Bandar, Raam Prataap Sumiri Ur Antar,

Raavan Bhavan Chadhe Dwau Dhaa-ee, Karahin Kosalaadhees Dohaa-ee,

Kalas Sahit Gahi Bhavanu Dhahaava, Dekhi Nisaachar Pati Bhay Paava,

Naari Brind Kar Peetahin Chhaatee, Ab Du-i Kapi Aa-e Utapaatee, …4

Kapileela Kari Tinhahi Deraavahin, Raam Chandr Kar Sujasu Sunaavahin,

Puni Kar Gahi Kanchan Ke Khambha, Kahenhi Kari-a Utapaat Arambha,

Garji Pare Ripu Katak Mazaaree, Laage Mardai Bhuj Bal Bhaaree,

Kaahuhi Laat Chapetanhi Kehoo, Bhajahu Na Raamahi So Phal Lehoo, …8

Doha: Aek Aek So Mardahin, Tori Chalaavahin Mund,

Raavan Aagen Parahin Te, Janu Phootahin Dadhi Kund, …44

Maha Maha Mukhi-aa Je Paavahin, Te Pad Gahi Prabhu Paas Chalaavahin,

Kaha-i Bibheeshanu Tinh Ke Naama, Dehin Raam Tinhahoo Nij Dhaama,

Khal Manujaad Dwijaamish Bhogee, Paavahin Gati Jo Jaachat Jogee,

Uma Raam Mriduchit Karunaakar, Bayar Bhaav Sumirat Mohi Nisichar, …4

Dehin Param Gati So Jiy Jaanee, As Kripaal Ko Kahahu Bhavaanee,

As Prabhu Suni Na Bhajahin Bhram Tyaagee, Nar Matimand Te Param Abhaagee,

Angad Aru Hanumant Prabesa, Keenh Durg As Kah Avadhesa,

Lanka Dwau Kapi Sohahin Kaisen, Mathahin Sindhu Du-i Mandar Jaisen, …8

Doha: Bhuj Bal Ripu Dal Dalamali, Dekhi Divas Kar Ant,

Koode Jugal Bigat Shram, Aa-e Jah Bhagavant, …45

Prabhu Pad Kamal Sees Tinh Naa-e, Dekhi Subhat Raghupati Man Bhaa-e,

Raam Kripa Kari Jugal Nihaare, Bha-e Bigat Shram param Sukhaare,

Ga-e Jaani Angad Hanumaana, Phire Bhaalu Markat Bhat Naana,

Jaatu Dhaan Pradosh Bal Paa-ee, Dhaa-e Kari Dasasees Dohaa-ee, …4

Nisichar Anee Dekhi Kapi Phire, Jah Tah Katakataa-i Bhat Bhire,

Dwau Dal Prabal Pachaari Pachaaree, Larat Subhat Nahin Maanahin Haaree,

Mahaabeer Nisichar Sab Kaare, Naana Baran Baleemukh Bhaare,

Sabal Jugal Dal Samabal Jodha, Kautuk Karat Larat Kari Krodha, …8

Praabit Sarad Payod Ghanere, Larat Manahu Maarut Ke Prere,

Anip Akmpan Aru Atikaaya, Bichalat Sen Keenhi Inh Maaya,

Bhaya-u Nimish Mah Ati Adhi-aa-ra, Brishti Ho-i Rudhiropal Chhaara,

Doha: Dekhi Nibid Tam Dasahu Disi, Kapidal Bhaya-u Khabhaar,

Aekahi Aek Na Dekha-ee, Jah Tah Karahin Pukaar, …46

Sakal Maramu Raghunaayak Jaana, Li-e Boli Angad Hanumaana,

Samaachaar Sab Kahi Samuzaa-e, Sunat Kopi Kapikunjar Dhaa-e,

Puni Kripaal Hasi Chaap Chaadhaava, Paavak Saayak Sapadi Chalaava,

Bhaya-u Prakaas Katahu Tam Naaheen, Gyaan Uday Jimi Sansay Jaaheen, …4

Bhaalu Baleemukh Paa-i Prakaasa, Dhaa-e Harash Bigat Shram Traasa,

Hanooman Angad Ran Gaaje, Haak Sunat Rajaneechar Bhaaje,

Bhaagat Bhat Patakahin Dhari Dharanee, Karahin Bhaalu Kapi Adbhut Karanee,

Gahi Pad Daarahin Saagar Maaheen, Makar Urag Zash Dhari Dhari Khaaheen, …8

Doha: Kachhu Mare Kachhu Ghaayal, Kachhu Gadh Chadhe Paraa-i,

Garjahin Bhaalu Baleemikh, Ripu Dal Bal Bichalaa-i, …47

Nisa Jaani Kapi Chaari-u Anee, Aa-e Jaha Kosala Dhanee,

Raam Kripa Kari Chitava Sabahee, Bha-e Bigatashram Baanar Tabaheen,

Uha Dasaanan Sachiv Hakaare, Sab San Kahesi Subhat Je Maare,

Aadha Kataku Kapinh Sanghaara, Kahahu Begi Kaa Kari-a Bichaara, …4

Maalyavant Ati Jarath Nisaachar, Raavan Maatu Pita Mantree Bar,

Bola Bachan Neeti Ati Paavan, Sunahu Taat Kachhu Mor Sikhaavan,

Jab Te Tumh Seeta Hari Aanee, Asagun Hohin Na Jaahin Bakhaanee,

Bed Puraan Jaasu Jasu Gaayo, Raam Bimukh Kaahu Na Sukh Paayo, ...8

Doha: Hiranyaachchh Bhraata Sahit, Madhu Kaitabh Balavaan,

Jehin Maare So-i Avatare-u, Kripaasindhu Bhagavaan, …48A

End of Part 25 of Thirty

Doha: Kaalaroop Khal Ban Dahan, Gunaagaar Ghanabodh,

Siv Biranchi Jehi Sevahin, Taason Kavan Birodh, …48B

Parihari Bayaru Dehu Baidehee, Bhajahu Kripanidhi Param Sanehee,

Take Bachan Baan Sam Laage, Kari-aa Muh Kari Jaahi Abhaage,

Boodh Bha-e-si Na Ta Marate-u Tohee, Ab Jani Nayan Dekhavasi Mohee,

Tehin Apane Man As Anumaana, Badhyo Chahat Aehi Kripaanidhaana, …4

So Uthi Gaya-u Kahat Durbaada, Tab Sakop Bole-u Ghanaada,

Kautuk Praat Dekhi-a-hu Mora, Kariha-u Bahut Kahaun Kaa Thora,

Suni Sut Bachan Bharosa Aava, Preeti Samet Ank Baithaava,

Karat Bichaar Bhaya-u Bhinusaara, Laage Kapi Puni Chahoo Du-aa-ra, …8

Kopi Kapinh Durghat Gadhu Ghera, Nagar Kolaahalu Bhaya-u Ghanera,

Bibidhayudh Dhar Nisichar Dhaa-e, Gadh Te Parbat Sikhar Dhaa-e,

Chhn: Dhaahe Maheedhar Sikhar Kotinh, Bibidh Bidhi Gola Chale,

Ghaharaat Jimi Pabipaat Garjat, Janu Pralay Ke Baadale,

Markat Bikat Bhat Jutat Katat Na, Latat Tan Jarjar Bha-e,

Gahi Sail Tehi Gadh Par Chalaavahin, Jah So Tah Nisichar Ha-e,

Doha: Meghanaad Suni Shravan As, Gadhu Puni Chhenka Aa-i,

Utaryo Beer Durg Ten, Sanmukh Chalyo Bajaa-i, …49

Kah Kosalaadhees Dwau Bhraata, Dhanvee Sakal Lok Bikhyaata,

Kah Nal Neel Dubid Sugreeva, Angad Hanoomant Bal Seenva,

Kaha Bibheeshanu Bhraataadrohee, Aaju Sabahi Hathi Maara-u Ohee,

As Kahi Kathin Baan Sandhaane, Atisay Krodh Shravan Lagi Taane, …4

Sar Samooh So Chhadai Laaga, Janu Sapachchh Dhaavahin Bahu Naaga,

Jah Tah Parat Dekhi-a-hin Baanar, Sanmukh Ho-i Na Sake Tehi Avasar,

Jah Tah Bhaagi Chale Kapi Reechha, Bisaree Sabahi Juddh Kai Eechha,

So Kapi Bhaalu Na Ran Mah Dekha, Keenhesi Jehi Na Praan Avasesha, …8

Doha: Das Das Sar Sab Maaresi, Pare Bhoomi Kapi Beer,

Sinhanaad Kari Garja, Meghanaad Bal Dheer, …50

Dekhi Pavanasut Katak Bihaala, Krodhavant Janu Dhaaya-u Kaala,

Mahaasail Aek Turat Upaara, Ati Ris Meghanaad Par Daara,

Aavat Dekhi Gaya-u Nabh So-ee, Rath Saarathee Turag Sab Kho-ee,

Baar Baar Pachaar Hanumaana, Nikat Na Aav Maramu So Jaana, …4

Raghupati Nikat Gaya-u Ghananaada, Naana Bhaati Karesi Durbaada,

Astr Sastr Aayudh Sab Daare, Kautukaheen Prabhu Kaati Nivaare,

Dekhi Prataap Moodh Khisi-aa-na, Karai Laag Maaya Bidhi Naana,

Jimi Ko-u Karai Garud Sain Khela, Darapaavai Gahi Svalap Sapela, …8

Doha: Jaasu Prabal Maaya Bas, Siv Biranchi Bad Chhot,

Taahi Dikhaava-i Nisichar, Nij Maaya Mati Khot, …51

Nabh Chadhi Barash Bipul Angaara, Mahi Te Pragat Hohin Jaladhaara,

Naana Bhaati Pisaach Pisaachee, Maaru Kaatu Dhuni Bolahin Naachee,

Bishta Pooy Rudhir Kach Haada, Barasha-i Kabahu Upal Bahu Chhaada,

Barashi Dhoori Keenhesi Adhi-aa-ra, Sooz Na Aapan Haath Pasaara, …4

Kapi Akulaane Maaya Dekhen, Sab Kar Maran Bana Aehi Lekhen,

Kautuk Dekhi Raam Musukaane, Bha-e Sabheet Sakal Kapi Jaane,

Aek Baan Kaatee Sab Maaya, Jimi Dinakar Har Timir Nikaaya,

Kripaadrishti Kapi Bhaalu Biloke, Bha-e Prabal Ran Rahahin Na Roke, …8

Doha: Aayasu Maagi Raam Pahin, Angadaadi Kapi Saath,

Lachhiman Chale Kruddh Ho-i, Baan Saraasan Haath, …52

Chhataj Nayan Ur Baahu Bisaala, Himagiri Nibh Tanu Kachhu Aek Laala,

Iha Dasaanan Subhat Pathaa-e, Naana Astr Sastr Gahi Dhaa-e,

Bhoodhar Nakh Bitapaayudh Dhaaree, Dhaa-e Kapi Jay Raam Pukaaree,

Bhire Sakal Jorihi San Joree, It Ut Jay Ichchha Nahin Thoree, …4

Muthikanh Laatanh Daatanh Kaatahin, Kapi Jayaseel Maari Puni Daatahin,

Maaru Maaru Dharu Dharu Dharu Maaroo, Sees Tori Gahi Bhuja Upaaroo,

Asi Rav Poori Rahee Nav Khanda, Dhaavahin Jah Tah Rund Prachanda,

Dekhahin Kautuk Nabh Sur Brinda, Kabahuk Bisamay Kabahu Ananda, …8

Doha: Rudhir Gaad Bhari Bhari Jamyo, Oopar Dhoori Udaa-i,

Janu Angaar Raasinh Par, Mritak Dhoom Rahyo Chhaa-i, …53

Ghayal Beer Biraajahin Kaise, Kusumit Kinsuk Ke Taru Jaise,

Lachhiman Meghanaad Dwau Jodha, Bhirahin Parasapr Kari Ati Krodha,

Aekahi Aek Saka-i Nahin Jeetee, Nisichar Chhal Bal Kara-i Aneetee,

Krodhavant Tab Bhaya-u Ananta, Bhanje-u Rath Saarathee Turanta, …4

Naana Bidhi Prahaar Kar Sesha, Raachchhas Bhaya-u Praan Avasesha,

Raavan Sut Nij Man Anumaana, Sankath Bhaya-u Harihi Mam Praana,

Beeraghaatinee Chhaadisi Saagee, Tej Punj Lachhiman Ur Laagee,

Muruchha Bha-ee Sakti Ke Laagen, Tab Chali Gaya-u Nikat Bhay Tyaagen, …8

Doha: Meghnaad Sam Koti Sat, Jodha Rahe Uthaa-i,

Jagadaadhaar Sesh Kimi, Uthai Chale Khisi-aa-i, …54

Sunu Girija Krodhaanal Jaasoo, Jaara-i Bhuvan Chaarudas Aasoo,

Sak Sangraam Jeeti Ko Taahee, Sevahin Sur Nar Ag Jag Jaaheen,

Yah Kautuhal Jaana-i So-ee, Jaa Par Kripa Raam Kai Ho-ee,

Sandhya Bha-i Phiri Dwau Baahanee, Lage Sabhaaran Nij Nij Anee, …4

Byaapak Brahm Ajit Bhuvaneswar, Lachhiman Kaha Booz Karunaakar,

Tab Lagi Lai Aaya-u Hanumaana, Anuj Dekhi Prabhu Ati Dukh Maana,

Jaamavant Kah Baid Sushena, Lanka Raha-i Ko Patha-ee Lena,

Dhari Laghu Roop Gaya-u Hanumanta, Aane-u Bhavan Samet Turanta, …8

Doha: Raam Padaarabind Sir, Naaya-u Aa-i Sushen,

Kaha Naam Giri Aushadhee, Jaahu Pavansut Len, …55

Raam Charan Sarasij Ur Raakhee, Chala Prabhanjanasut Bal Bhaashee,

Uha Doot Aek Maramu Janaava, Raavanu Kaalanemi Grih Aava,

Dasamukh Kaha Maramu Tehin Suna, Puni Puni Kaalanemi Siru Dhuna,

Dekhat Tumhahi Nagaru Jehin Jaara, Taasu Panth Ko Rokan Paara, …4

Bhaji Raghupati Karu Hit Aapana, Chhaadahu Naath Mrisha Jalpana,

Neel Kanj Tanu Sundar Syaama, Hriday Raakhu Lochanaabhiraama,

Main Tain Mor Moodhata Tyaagoo, Maha Moh Nisi Sootat Jaagoo,

Kaal Byaal Kar Bachchhak Jo-ee, Sapanehu Samar Ki Jeeti-a So-ee, …8

Doha: Suni Dasakanth Risaan Ati, Tehin Man Keenh Bichaar,

Raam Doot Kar Maraun Baru, Yah Khal Rat Mal Bhaar, …56

As Kahi Chala Rachisi Mag Maaya, Sar Mandir Bar Baag Banaaya,

Maarutasut Dekha Subh Aashram, Munihi Boozi Jal Piyaun Jaa-i Shram,

Raachchhas Kapat Besh Tah Soha, Maayapati Dootahi Chah Moha,

Jaa-i Pavansut Naaya-u Maatha, Laag So Kahai Raam Gun Gaatha, …4

Hot Maha Ran Raavan Raamahin, Jitihahin Raam Na Sansay Yaa Mahin,

Iha Bha-e Main Dekha-u Bhaa-ee, Gyaan Drishti Bal Mohi Adhikaa-ee,

Maaga Jal Tehin Deenh Kamandal, Kah Kapi Nahin Aghaa-u Thoren Jal,

Sar Majjan Kari Aatur Aavahu, Dichchha De-u Gyaan Jehin Paavahu, …8

Doha: Sar Paithat Kapi Pad Gaha, Makareen Tab Akulaan,

Maaree So Dhari Diby Tanu, Chalee Gagan Chadhi Jaan, …57

Kapi Tav Daras Bha-i-u Nishpaapa, Mita Taat Munibar Kar Saapa,

Muni Na Ho-i Yah Nisichar Ghora, Maanahu Saty Bachan Kapi Mora,

As Kahi Ga-ee Apachhara Jabaheen, Nisichar Nikat Gaya-u Kapi Tabaheen,

Kah Kapi Muni Guradachhina Lehoo, Paachhen Hamahin Mantr Tumh Dehoo, …4

Sir Langoor Lapeti Pachhaara, Nij Tanu Pragatesi Maratee Baara,

Raam Raam Kahi Chhaadesi Praana, Suni Man Harashi Chale-u Hanumaana,

Dekha Sail Na Aushadh Cheenha, Sahasa Kapi Upaari Giri Leenha,

Gahi Giri Nisi Nabh Dhaavat Bhaya-oo, Avadhapuree Oopar Kapi Gaya-oo, …8

Doha: Dekha Bharat Bisaal Ati, Nisichar Man Anumaani,

Binu Phar Saayak Maare-u, Chaap Shravan Lagi Taani, …58

Pare-u Muruchhi Mahi Laagat Saayak, Sumirat Raam Raam Raghunaayak,

Suni Priy Bachan Bharat Tab Dhaa-e, Kapi Sameep Ati Aatur Aa-e,

Bikal Biloki Kees Ur Laava, Jaagat Nahin Bahu Bhaati Jagaava,

Mukh Malin Man Bha-e Dukhaaree, Kahat Bachan Bhari Lochan Baaree, …4

Jehin Bidhi Raam Bimukh Mohi Keenha, Tehin Puni Yah Daarun Dukh Deenha,

Jaun Moren Man Bach Aru Kaaya, Preeti Raam Pad Kamal Amaaya,

Tau Kapi Ho-u Bigat Shram Soola, Jaun Mo Par Raghupati Anukoola,

Sunat Bachan Uthi Baith Kapeesa, Kahi Jay Jayati Kosalaadheesa, …8

Sorth: Leenh Kapihi Ur Laa-i, Pulakit Tanu Lochan Sajal,

Preeti Na Hriday Samaa-i, Sumiri Raam Raghukul Tilak, …59

Taat Kusal Kahu Sukh Nidhaankee Sahit Anuj Aru Maatu Jaankee,

Kapi Sab Charit Samaas Bakhaane, Bha-e Dukhee Man Mahu Pachhitane,

Ahah Daiav Main Kat Jag Jaaya-u, Prabhu Ke Aekahu Kaaj Na Aaya-u,

Jaani Ku-a-vasar Man Dhari Dheera, Puni Kapi San Bole Balabeera, …4

Taat Gaharu Ho-i-hi Tohi Jaata, Kaaju Nasaa-i-hi Hot Prabhaata,

Chadhu Mam Saayak Sail Sameta, Pathavaun Tohi Jah Kripaaniketa,

Suni Kapi Man Upaja Abhimaana, Moren Bhaar Chalihi Kimi Baana,

Raam Prabhaav Bichaari Bahoree, Bandi Charan Kah Kapi Kar Joree, …8

Doha: Tav Prataap Ur Raakhi Prabhu, Jaiha-u Naath Turant,

As Kahi Aayasu Paa-i Pad, Bandi Chale-u Hanumant, … 60A

Bharat Baahu Bal Seel Gun, Prabhu Pad Preeti Apaar,

Man Mahu Jaat Saraahat, Puni Puni Pavanakumaar, … 60B

Uhaa Raam Lachhimanahi Nihaaree, Bole Bachan Manuj Anusaaree,

Ardh Raati Ga-i Kapi Nahin Aaya-u, Raam Uthaa-i Anuj Ur Laaya-u,

Sakahu Na Dukhit Dekhi Mohi Kaa-oo, Bandhu Sada Tav Mridul Subhaa-oo,

Mam Hit Laagi Tajehu Pitu Maata, Sahehu Bipin Him Aatap Baata, ...4

So Anuraag Kanha Ab Bhaa-ee, Uthahu Na Suni Mam Bach Bikalaa-ee,

Jaun Janate-u Ban Bandhu Bichhohoo, Pita Bachan Manate-u Nahin Ohoo,

Sut Bit Naari Bhavan Parivaara, Hohin Jaahin Jag Baarahin Baara,

As Bichaari Jiy Jaagahu Taata, Mila-i Na Jagat Sahodar Bhraata, ...8

Jatha Pankh Binu Khag Ati Deena, Mani Binu Phani Karibar Kar Heena,

As Mam Jivan Bandhu Binu Tohee, Jaun Jad Daiv Ji-aavai Mohee,

Jaiha-u Avadh Kavan Muhu Laa-ee, Naari Hetu Priy Bhaa-i Gavaa-ee,

Baru Apajas Sahate-u Jag Maaheen, Naari Haani Bissesh Chhati Naaheen,...12

Ab Apaloku Soku Sut Tora, Sahihi Nithur Kathor Ur Mora,

Nij Jananee Ke Aek Kumaara, Taat Taasu Tumh Praan Adhaara,

Saunpesi Mohi Tumhahi Gahi Paanee, Sab Bidhi Sukhad Param Hit Jaanee,

Utaru Kaah Daiha-u Tehi Jaa-ee, Uthi Kin Mohi Sikhaavahu Bhaa-ee, ...16

Bahu Bidhi Sochat Soch Bimochan, Sravat Salil Raajiv Dal Lochan,

Uma Aek Akhand Raghuraa-ee, Nar Gati Bhagat Kripaal Dekhaa-ee,

Sorth: Prabhu Pralaap Suni Kaan, Bikal Bha-e Baanar Nikar,

Aa-i Gaya-u Hanumaan, Jimi Karuna Manh Beer Ras, ...61

Harashi Raam Bhete-u Hanumaana, Ati Kritagy Prabhu Param Sujaana,

Turat Baid Tab Keenhi Upaa-ee, Uthi Baithe Lachhiman Harashaa-ee,

Hriday Laa-i Prabhu Bhente-u Bhraata, Harashe Sakal Bhaalu Kapi Braata,

Kapi Puni Baid Tanha Pahuchaava, Jehi Bidhi Tabahin Taahi La-i Aava, ...4

Yah Vrittant Dasaanan Sune-oo, Ati Bishaad Puni Puni Sir Dhune-oo,

Byaakul Kumbhakaran Pahin Aava, Bibidh Jatan Kari Taahi Jagaava,

Jaaga Nisichar Dekhi-a Kaisa, Maanahu Kaalu Deh Dhari Baisa,

Kumbhakaran Booza Kahu Bhaa-ee, Kaahe Tav Mukh Rahe Sukhaa-ee, ...8

Katha Kahee Sab Tehin Abhimaanee, Jehi Prakaar Seeta Hari Aanee,

Taat Kapinh Sab Nisichar Maare, Maha Maha Jodha Sanghaare,

Durmukh Suraripu Manuj Ahaaree, Bhat Atikaay Akampan Bhaaree,

Apar Mahodar Aadik Beera, Pare Samar Mahi Sab Ranadheera, ...12

Doha: Suni Dasakandhar Bachan Tab, Kumbhakaran Bilakhaan,

Jagadamba Hari Aani Ab, Sath Chaahat Kalyaan, ...62

Bhal Na Keenh Tain Nisichar Naaha, Ab Mohi Aa-i Jagaa-e-hi Kaaha,

Ajahoo Taat Tyaagi Abhimaana, Bhajahu Raam Ho-i-hi Kalyaana,

Hai Dasasees Manuj Raghunaayak, Jaake Hanoomaan Se Naayak,

Ahah Bandhu Tain Keenhi Khotaa-ee, Prathamahin Mohi Na Sunaa-e-hi Aa-ee,

Keenhehu Prabhu Birodh Tehi Devak, Siv Biranchi Sur Jaake Sevak,

Naarad Muni Mohi Gyaan Jo Kaha, Kahate-u Tohi Samay Nirabaha,

Ab Bhari Ank Bhentu Mohi Bhaa-ee, Lochan Suphal Karaun Main Jaa-ee,

Syaam Gaat Saraseeruh Lochan, Dekhaun Jaa-i Taap Tray Mochan, ...8

Doha: Raam Roop Gun Sumirat, Magan Bhaya-u Chhan Aek,

Raavan Maage-u Koti Ghat, Mad Aru Mahish Anek, ...63

Mahish Khaa-i Kari Madira Paana, Garja Bajraaghaat Samaana,

Kumbhakaran Durmad Ran Ranga, Chala Durg Taji Sen Na Sanga,

Dekhi Bibheeshanu Aagen Aaya-u, Pare-u Charan Nij Naam Sunaaya-u,

Anuj Uthaa-i Hriday Tehi Laayo, Raghupati Bhakt Jaani Man Bhaayo, ...4

Taat Laat Raavan Mohi Maara, Kahat Param Hit Mantr Bichaara,

Tehin Galaani Raghupati Pahin Aaya-u, Dekhi Deen Prabhu Ke Man Bhaaya-u,

Sunu Sut Bhaya-u Kaal Bas Raavan, So Ki Maan Ab Param Sikhaavan,

Dhany Dhany Tain Dhany Bibheeshan, Bhayahu Taat Nisichar Kul Bhooshan,

Bandhu Bans Tain Keenh Ujaagar, Bhajehu Raam Sobha Sukh Saagar,

Doha: Bachan Karm Man Kapat Taji, Bhajehu Raam Ranadheer,

Jaahu Na Nij Par Sooz Mohi, Bhaya-u Kaalabas Beer. ...64

Bandhu Bachan Suni Chala Bibheeshan, Aaya-u Janh Trailok Bibhooshan,

Naath Bhoodharaakaar Sareera, Kumbhakaran Aavat Ranadheera,

Aetana Kapinh Suna Jab Kaana, Kilakilaa-i Dhaa-e Balavaana,

Li-e Uthaa-i Bitap Aru Bhoodhar, Katakataa-i Daarahin Taa Oopar, ...4

Koti Koti Giri Sikhar Prahaara, Karahin Bhaalu Kapi Aek Aek Baara,

Muryo Na Manu Tanu Taryo Na Taaryo, Jimi Gaj Ark Phalani Ko Maaryo,

Tab Maarut Sut Muthika Hanyo, Paryo Dharani Byaakul Sir Dhunyo,

Puni Uthi Tehin Maare-u Hanumanta, Ghurmit Bhootal Pare-u Turanta, ...8

Puni Nal Neelahi Avani Pachhaaresi, Janh Tanh Pataki Pataki Bhat Daaresi,

Chalee Baleemukh Sen Paraa-ee, Ati Bhay Trasit Na Ko-u Samuhaa-ee,

Doha: Angadaadi Kapi Murachhit, Kari Samet Sugreev,

Kaankh Daabi Kapiraaj Kahu, Chala Amit Bal Seenv, ...65

Uma Karat Raghupati Nar Leela, Khelat Garud Jimi Ahigan Meela,

Bhrikuti Bhang Jo Kaalahi Khaa-ee, Taahi Ki Soha-i Aisi Laraa-ee,

Jag Paavani Keerati Bistarahahin, Gaa-i Gaa-i Bhavanidhi Nar Tarihahin,

Murachha Ga-i Maarut Sut Jaaga, Sugreevahi Tab Khojan Laaga, ...4

Sugreevahu Kai Murachha Beetee, Nibuki Gaya-u Tehi Mritak Prateetee,

Kaatesi Dasan Naasika Kaana, Garaji Akaas Chale-u Tehin Jaana,

Gahe-u Charan Gahi Bhoomi Pachhaara, Ati Laaghav Uthi Puni Tehi Maara,

Puni Aaya-u Prabhu Pahin Balavaana, Jayati Jayati Jay Kripaanidhaana, ...8

Naak Kaan Kaate Jiy Jaanee, Phira Krodh Kari Bhay Man Glaanee,

Sahaj Bheem Puni Binu Shruti Naasa, Dekhat Kapi Dal Upajee Traasa,

Doha: Jay Jay Jay Raghubans Mani, Dhaa-e Kapi Dai Hooh,

Aekahi Baar Taasu Par, Chhaadenhi Giri Taru Jooh, ... 66

Kumbhakaran Ran Rang Biruddha, Sanmukh Chala Kaal Janu Kruddha,

Koti Koti Kapi Dhari Dhari Khaa-ee, Janu Teedee Giri Guha Samaa-ee,

Kotinh Gahi Sareer San Marda, Kotinh Meeji Milab Mahi Garda,

Mukh Naasa Sravananhi Keen Baata, Nisari Paraahin Bhaalu Kapi Thaata, ...4

Ran Mad Matt Nisaachar Darpa, Bisw Grasihi Janu Aehi Bidhi Arpa,

Mure Subhat Sab Phirahin Na Phere, Sooz Na Nayan Sunahin Nahin Tere,

Kumbhakaran Kapi Phauj Bidaaree, Suni Dhaa-ee Rajanichar Dhaaree,

Dekhee Raam Bikal Katakaa-ee, Ripu Aneek Naana Bidhi Aa-ee, ...8

Doha: Sunu Sugreev Bibheeshan, Anuj Sambhaarehu Sain,

Main Dekha-u Khal Baldalahi, Bole Raajiv Nain, ...67

Kar Saarang Saaji Kati Bhaatha, Ari Dal Dalan Chale Raghunaatha,

Pratham Keenhi Prabhu Dhanush Takora, Ripu Dal Badhir Bhaya-u Suni Sora,

Saty Sandh Chhaade Sar Lachchha, Kaal Sarp Janu Chale Sapachchha,

Janh Tanh Chale Bipul Naaraacha, Lagen Katan Bhat Bikat Pisaacha, ...4

Katahin Charan Ur Sir Bhujadanda, Bahutak Beer Hohin Sat Khanda,

Ghurmi Ghurmi Ghaayal Mahi Paraheen, Uthi Sambhaari Subhat Puni Laraheen,

Laagat Baan Jalad Jimi Gaajahin, Bahutak Dekhi Kathin Sar Bhaajahin,

Rund Prachand Mund Binu Dhaavahin, Dharu Dharu Maaru Maaru Dhuni Gaavahin, ...8

Doha: Chhan Mahu Prabhu Ke Saayakanhi, Kaate Bikat Pisaach,

Puni Raghubeer Nishang Mahu, Prabise Sab Naaraach, ...68

Kumbhakaran Man Deekh Bichaaree, Hati Chhan Maaz Nisaachar Dhaaree,

Bhaa Ati Kruddh Mahaabal Beera, Kiyo Mriganaayak Naad Gabheera,

Kopi Maheedhar Le-i Upaaree, Daara-i Janh Markat Bhat Bhaaree,

Aavat Dekhi Sail Prabhu Bhaare, Saranhi Kaati Raj Sam Kari Daare, ...4

Puni Dhanu Taani Kopi Raghunaayak, Chhaade Ati Karaal Bahu Saayak,

Tanu Mahu Prabisi Nisari Sar Jaaheen, Jimi Daamini Ghan Maaz Samaaheen,

Sonit Sravat Soh Tan Kaare, Janu Kajjal Giri Geru Panaare,

Bikal Biloki Bhaalu Kapi Dhaa-e, Bihasa Jabahin Nikat Kapi Aa-e, ...8

Doha: Mahaanaad Kari Garja, Koti Koti Gahi Kees,

Mahi Pataka-i Gajaraaj Iv, Sapath Kara-i Dasasees, ...69

Bhaage Bhaalu Baleemukh Joothaa, Briku Biloki Jimi Mesh Barutha,

Chale Bhaagi Kapi Bhaalu Bhavaanee, Bikal Pukaarat Aarat Baanee,

Yah Nisichar Dukaal Sam Aha-ee, Kapikul Des Paran Ab Chaha-ee,

Kripa Baaridhar Raam Kharaaree, Paahi Paahi Pranataarati Haaree, ...4

Sakarun Bachan Sunat Bhagavaana, Chale Sudhaari Saraasan Baana,

Raam Sen Nij Paache Ghaalee, Chale Sakop Maha Balasaalee,

Khainchi Dhanush Sar Sat Sanghaane, Chhoote Teer Sareer Samaane,

Laagat Sar Dhaava Ris Bhara, Kudhar Dagamat Dolati Dhara, ...8

Leenh Aek Tehi Sail Upaatee, Raghukul Tilak Bhuja So-i Kaatee,

Dhaava Baam Bahu Giri Dhaaree, Prabhu So-u Bhuja Kaati Mahi Paaree,

Kaaten Bhuja Soh Khal Kaisa, Pachchhaheen Mandar Giri Jaisa,

Ugr Bilokini Prabhuhi Biloka, Grasan Chahat Maanahu Trailoka, ...12

Doha: Kari Chikkar Ghor Ati, Dhava Badanu Pasaari,

Gagan Siddh Sur Traasit, Haa Haa Heti Pukaari, ...70

Sabhay Dev Karunaanidhi Jaanyo, Shravan Prajant Saraasanu Taanyo,

Bisiskh Nikar Nisichar Mukh Bhare-oo, Tadapi Mahaabal Bhoomi Na Pare-oo,

Saranhi Bhara Mukh Sanmukh Dhaava, Kaal Tron Sajeev Janu Aava,

Tab Prabhu Kopi Teevr Sar Leenha, Dhar Te Bhinn Taasu Sir Keenha, ...4

So Sar Pare-u Dasaanan Aagen, Bikal Bhaya-u Jimi Phani Mani Tyaagen,

Dharani Dhasa-i Dhar Dhaav Prachnada, Tab Prabhu Kaati Keenh Du-i Khanda,

Pare Bhoomi Jimi Nabh Ten Bhoodhar, Heth Daabi Kapi Bhaalu Nisaachar,

Taasu Tej Prabhu Badan Samaana, Sur Muni Sabahin Achmbhav Maana, ...8

Sur Dundubheen Bajaavahin Harashahin, Astuti Karahin Suman Bahu Barashahin,

Kari Binatee Sur Sakal Sidhaa-e, Tehi Samay Devarishi Aa-e,

Gaganopari Hari Gun Gan Gaa-e, Ruchir Beeraras Prabhu Man Bhaa-e,

Begi Hatahu Khal Kahi Muni Ga-e, Raam Samar Mahi Sobhat Bha-e, ...12

Chhn: Sangraam Bhoomi Biraaj Raghupati, Atul Bal Komal Dhanee,

Shram Bindu Mukh Raajeev Lochan, Arun Tan Sonit Kanee,

Bhuj Jugal Pherat Sar Saraasan, Bhaalu Kapi Chahu Disi Bane,

Kah Daas Tulasee Kahi Na Sak Chhabi, Sesh Jehi Aanan Ghane,

Doha: Nisichar Adham Malaakar, Taahi Deenh Nij Dhaam,

Girija Te Nar Mandamati, Je Na Bhajahin ShreeRaam, ...71

Din Ke Ant Phireen Dwau Anee, Samar Bha-ee Subhatanh Shram Ghanee,

Raam Kripa Kapi Dal Bal Badha, Jimi Trin Paa-i Laag Ati Dadha,

Chheejahin Nisichar Dinu Aru Raatee, Nij Mukh Kahe Sukrit Jehi Bhaatee,

Bahu Bilaap Dasakandhar Kara-ee, Bandhu Sees Puni Puni Ur Dhara-ee, ...4

Rovahin Naari Hriday Hati Paanee, Taasu Tej Bal Bipul Bakhaanee,

Meghanaad Tehi Avasar Aaya-u, Kahi Bahu Katha Pita samuzaaya-u,

Dekhehu Kaali Mori Manusaa-ee, Abahin Bahut Kaa Karaun Badaa-ee,

Isht Dev Sain Bal Rath Paaya-u, So Bal Taat Na Tohi Dekhaa-u, ...8

Aehi Bidhi Jalapat Bhaya-u Bihaana, Chahu Du-aa-r Laage Kapi Naana,

It Kapi Bhaalu Kaal Sam Beera, Ut Rajaneechar Ati Ranadheera,

Larahin Subhat Nij Nij Jay Hetoo, Barani Na Jaa-i Samar Khagaketoo,

Doha: Meghanaad Maayaamay, Rath Chadhi Gaya-u Akaas,

Garjen-u Attahaas Kari, Bha-i Kapi Katakahi Traas, ...72

Sakti Sool Tarawaari Kripaana, Astr Sastr Kulisaayudh Naana,

Daara-i Parasu Parigh Paashaana, Laage-u Brishti Karai Bahu Baana,

Das Disi Rahe Baan Nabh Chhaa-ee, Maanahu Magha Megh Zari Laa-ee,

Dharu Dharu Maaru Suni-a Dhuni Kaana, Jo Maara-i Tehi Ko-u Na Jaana, ...4

Gahi Giri Taru Akaas Kapi Dhaavahin, Dekhahin Tehi Na Dukhit Phirir Aavahin,

Avaghat Ghaat Baat Giri Kandar, Maaya Bal Keenhesi Sar Panjar,

Jaahin Kanha Byaakul Bha-e Bandar, Surapati Bandi Pare Janu Mandar,

Maarut Sut Angad Nal Neela, Keenhesi Bikal Sakal Balaseela, ...8

Puni Lachhiman Sugreev Bibheeshan, Saranhi Maari Keenhesi Jarjar Tan,

Puni Raghupati Sain Joozai Laaga, Sar Chhaada-i Ho-i Laagahin Naaga,

Byaal Paas Bas Bha-e Kharaaree, Swabas Anant Aek Abikaaree,

Nat Iv Kapat Charit Kar Naana, Sada Swatantr Aek Bhagavaana, ...12

Ran Sobha Lagi Prabhuhin Badhaayo, Naagapaas Devanh Bhay Paayo,

Doha: Girija Jaasu Naam Japi, Muni Kaatahin Bhav Paas,

So Ki Bandh Tar Aava-i, Byaapak Bisw Nivaas, ...73

Charit Raam Ke Sagun Bhavaanee, Tarki Na Jaahin Buddhi Bal Baanee,

As Bichaari Je Tagy Biraagee, Raamahi Bhajahin Tark Sab Tyaagee,

Byaakul Kataku Keenh Ghananaada, Puni Bhaa Pragat Kaha-i Durbaada,

Jaamavant Kah Khal Rahu Thaadha, Suni Kari Taahi Krodh Ati Baadha, ...4

Boodh Jaani Sath Chhaade-u Tohee, Laagesi Adham Pachaarai Mohee,

As Kahi Taral Trisool Chalaayo, Jaamavant Kar Gahi So-i Dhaayo,

Maarisi Meghanaad Ke Chhaatee, Para Bhoomi Ghurmit Suraghaatee,

Puni Risaan Gahi Charan Phiraayo, Mahi Pachhaari Nij Bal Dekharaayo, ...8

Bar Prasaad So Mara-i Na Maara, Tab Gahi Pad Lanka Par Daara,

Inha Devarishi Garud Pathaayo, Raam Sameep Sapadi So Aayo,

Doha: Khagapati Sab Dhari Khaa-e Maaya Naag Barooth,

Maaya Bigat Bha-e Sab, Harashe Baanar Jooth, ...74A

Gahi Giri Paadap Upal Nakh, Dhaa-e Kees Risaa-i,

Chale Tameechar Bikalatar, Gadh Par Chadhe Paraa-i, ...74B

Meghanaad Kai Murachha Jaagee, Pitahi Biloki Laaj Ati Laagee,

Turat Gaya-u Giribar Kandara, Karaun Ajay Makh As Man Dhara,

Inha Bibheeshan Mantr Bichaara, Sunahu Naath Bal Atul Udaara,

Meghanaad Makh Kara-i Apaavan, Khal Maayaavee Dev Sataavan, ...4

Jaun Prabhu Siddh Ho-i So Paa-i-hi, Naath Begi Puni Jeeti Na Jaa-i-hi,

Suni Raghupati Atisay Sukh Maana, Bole Angadaadi Kapi Naana,

Lachhiman Sang Jaahu Sab Bhaa-ee, Karahu Bidhans Jagy Kar Jaa-ee,

Tumh Lachhiman Maarehu Ran Ohee, Dekhi Sabhay Sur Dukh Ati Mohee, ...8

Maarehu Tehi Bal Buddhi Upaa-ee, Jehin Chheejai Nisichar Sunu Bhaa-ee,

Jaamavant Sugreev Bibheeshan, Sen Samet Rahehu Teeni-u Jan,

Jab Raghubeer Deenhi Anusaasan, Kati Nishang Kasi Saaji Saraasan,

Prabhu Prataap Ur Dhari Ranadheera, Bole Ghan Iv Gira Gabheera, ...12

Jaun Tehi Aaju Badhen Binu Aavaun, Tau Raghupati Sevak Na Kahaavaun,

Jaun Sat Sankar Karahin Sahaa-ee, Tadapi Hata-u Raghubeer Dohaa-ee,

Doha: Raghupati Charan Naa-i Siru, Chale-u Turant Anant,

Angad Neel Mayand Nal, Sang Subhat Hanumant, ...75

Jaa-i Kapinh So Dekha Baisa, Aahuti Det Rudhir Aru Bhaisa,

Keenh Kapinh Sab Jagy Bidhansa, Jab Na Utha-i Tab Karahin Prasansa,

Tadapi Na Utha-i Dharenhi Kach Jaa-ee, Laatanhi Hati Hati Chale Paraa-ee,

Lai Trisool Dhaava Kapi Bhaage, Aa-e Janh Raamaanuj Aage, ...4

Aava Param Krodh Kar Maara, Garj Ghor Rav Baarahin Baara,

Kopi Marutasut Angad Dhaa-e, Hati Trisool Ur Dharani Giraa-e,

Prabhu Kanh Chhaadesi Sool Prachanda, Sar Hati Krit Anant Jug Khanda,

Uthi Bahori Maaruti Jubaraaja, Hatahin Kopi Tehi Ghaa-u Na Baaja, ...8

Phire Beer Ripu Mara-i Na Maara, Tab Dhaava Kari Ghor Chikaara,

Aavat Dekhi Kruddh Janu Kaala, Lachhiman Chhaade Bisikh Karaala,

Dekhesi Aavat Pabi Sam Baana, Turat Bhaya-u Khal Antaradhaana,

Bibidh Besh Dhari Kara-i Laraa-ee, Kabahuk Pragat Kabahu Duri Jaa-ee, ...12

Dekhi Ajay Ripu Darape Keesa, Param Kruddh Tab Bhaya-u Aheesa,

Lachhiman Man As Mantr Dridhaava, Aehi Paapihi Main Bahut Khelaava

Sumiri Kosalaadhees Prataapa, Sar Sandhaan Keenh Kari Daapa,

Chhaada Baan Maaz Ur Laaga, Marati Baar Kapatu Sab Tyaaga, ...16

Doha: Raamaanuj Kanh Raamu Kanh, As Kahi Chhaadesi Praan,

Dhany Dhany Tav Jananee, Kah Angad Hanumaan, ...76

Binu Prayaas Hanumaan Uthaayo, Lanka Dwaar Raakhi Puni Aayo,

Taasu Maran Suni Sur Gandharba, Chadhi Bimaan Aa-e Nabh Sarba,

Barashi Suman Dundubheen Bajaavahin, ShreeRaghunaath Bimal Jasu Gaavahin,

Jay Anant Jay Jagadaadhaara, Tumh Prabhu Sab Devanhi Nistaara, ...4

Astuti Kari Sur Siddh Sidhaa-e, Lachhiman Kripaasindhu Pahin Aa-e,

Sut Badh Suna Dasaanan Jabaheen, Murachhit Bhaya-u Pare-u Mahi Tabaheen,

Mandodaree Rudan Kar Bhaaree, Ur Taadan Bahu Bhaati Pukaaree,

Nagar Log Sab Byaakul Socha, Sakal Kahahin Dasakandhar Pocha, ...4

Doha: Tab Dasakanth Bibidhi Bidhi, Samuzaa-een Sab Naari,

Naswar Roop Jagat Sab, Dekhahu Hriday Bichaari, ...77

Tinhahi Gyaan Upadesa Raavan, Aapun Mand Katha Subh Paavan,

Par Upades Kusal Bahutere, Je Aacharahin Te Nar Na Ghanere,

Nisa Siraani Bhaya-u Bhinusaara, Lage Bhaalu Kapi Chaarihu Dwaara,

Subhat Bolaa-i Dasaanan Bola, Ran Sanmukh Jaa Kar Man Dola, ...4

So Abaheen Baru Jaa-u Paraa-ee, Sanjug Bimukh Bha-e Na Bhalaa-ee,

Nij Bhuj Bal Main Bayaru Badhaava, Deha-u Utaru Jo Ripu Chadhi Aava,

As Kahi Marut Beg Rath Saaja, Baaje Sakal Juzaa-oo Baaja,

Chale Beer Sab Atulit Balee, Janu Kajjal Kai Aandhee Chalee, ...8

Asagun Amit Hohin Tehi Kaala, Gana-i Na Bhuj Bal Garb Bisaala,

Chhn: Ati Garb Gana-i Na Sagun Asagun, Sravahin Aayudh Haath Te,

Bhat Girat Ratha Te Baaji Gaj, Chikkarat Bhaajahin Saath Te,

Gomaay Geedh Karaal Khar Rav, Swaan Bolahin Ati Ghane,

Janu Kaaladoot Ulook Bolahin, Bachan Param Bhayaavane,

Doha: Taahi Ki Sampati Sagun Subh, Sapanehu Man Bishraam,

Bhoot Droh Rat Moh Bas, Raam Bimukh Rati Kaam, ...78

Chale-u Nisaachar Kataku Apaara, Chaturanginee Anee Bahu Dhaara,

Bibidhi Bhaanti Baahan Rath Jaana, Bipul Baran Pataak Dhwaj Naana,

Chale Matt Gaj Jooth Ghanere, Prabit Jalad Marut Janu Prere,

Baran Baran Biradait Nikaaya, Samar Soor Jaanhin Bahu Maaya, ...4

Ati Bichitr Baahinee Biraajee, Beer Basant Sen Janu Saajee,

Chalat Katak Digasindhur Dagaheen, Chhubhit Payodhi Kudhar Dagamagaheen,

Uthee Renu Rabi Gaya-u Chhapaa-ee, Marut Thakit Vasudha Akulaa-ee,

Panav Nisaan Ghor Rav Baajahin, Pralay Samay Ke Ghan Janu Gaajahin, ...8

Bheri Napheeri Baaj Sahanaa-ee, Maaroo Raag Subhat Sukhadaa-ee,

Kehari Naad Beer Sab Karaheen, Nij Nij Bal Paurush Uchcharaheen,

Kaha-i Dasaanan Sunahu Subhatta, Mardahu Bhaalu Kapinh Ke Thatta,

Haun Maariha-u Bhoop Dwau Bhaa-ee, As Kahi Sanmukh Phauj Rengaa-ee, ...12

Yah Sudhi Sakal Kapinh Jab Paa-ee, Dhaa-e Kari Raghubeer Dohaa-ee,

Chhn: Dhaa-e Karaal Bisaal Markat, Bhaalu Kaal Samaan Te,

Maanahu Sapachchh Udaahin Bhoodhar, Brind Naana Baan Te,

Nakh Dasan Sail Mahaadrumaayudh, Sabal Sank Na Maanaheen,

Jay Raam Raavan Matt Gaj, Mrigaraaj Sujasu Bakhaanaheen,

Doha: Duhu Disi Jay Jay Kaar Kari, Nij Nij Jori Jaani,

Bhire Beer It Raamahi, Ut Raavanahi Bakhaani, ...79

Raavanu Rathee Birath Raghubeera, Dekhi Bibheeshan Bhaya-u Adheera,

Adhik Preeti Man Bhaa Sandeha, Bandi Charan Kah Sahit Saneha,

Naath Na Rath Nahin Tan Pad Traana, Kehi Bidhi Jitab Beer Balavaana,

Sunahu Sakha Kah Kripaanidhaana, Jehin Jay Ho-i So Syandan Aana, ...4

Sauraj Dheeraj Tehi Rath Chaaka, Saty Seel Dridh Dhwaja Pataaka,

Bal Bibek Dam Parahit Ghore, Chhama Kripa Samata Raju Jore,

Ees Bhajanu Saarathee Sujaana, Birati Charm Santosh Kripaana,

Daan Parasu Budhi Sakti Prachanda, Bar Bigyaan Kathin Kodanda, ...8

Amal Achal Man Tron Samaana, Sam Jam Niyam Saleemukh Naana,

Kavach Abhed Bipr Gur Pooja, Aehi Sam Bijay Upaay Na Dooja,

Sakha Dharmamay As Rath Jaaken, Jeetan Kanh Na Katahu Ripu Taaken,

Doha: Maha Ajay Sansaar Ripu, Jeeti Saka-i So Beer,

Jaaken As Rath Ho-i Dridh, Sunahu Sakha Mati Dheer, ...80A

Suni Prabh Bachan Bibheeshan, Harashi Gahe Pad Kanj,

Aehi Mis Mohi Upadesehu, Raam Kripa Sukh Punj, ...80B

Ut Pachaar Dasakandhar, It Angad Hanumaan,

Larat Nisaachar Bhaalu Kapi, Kari Nij Nij Prabhu Aan, ...80C

Sur Brahmaadi Siddh Muni Naana, Dekhat Rath Nabh Chadhe Bimaana,

Hamahoo Uma Rahe Tehin Sanga, Dekhat Raam Charit Ran Ranga,

Subhat Samar Ras Duhu Disi Maate, Kapi Jay Seel Raam Bal Taate,

Aek Aek San Bhirahin Pachaarahin, Aekanh Aek Mardi Mahi Paarahin, ...4

Maarahin Kaatahin Dharahin Pachhaarahin, Sees Tori Seesanh San Maarahin,

Udar Bidaarahin Bhuja Upaarahin, Gahi Pad Avani Pataki Bhat Daarahin,

Nisichar Bhat Mahi Gaadahin Bhaaloo, Oopar Daari Dehin Bahu Baaloo,

Beer Baleemukh Juddh Biruddhe, Dekhi-a-t Bipul Kaal Janu Kruddhe, ...8

Chhn: Kruddhe Kritaant Samaan Kapi Tan, Sravat Sonit Raajaheen,

Mardahin Nisaachar Katak Bhat, Balavant Ghan Jimi Gaajaheen,

Maarahin Chapetanhi Daati Daatanh, Kaati Laatanh Meejaheen,

Chikkarahin Markat Bhaalu Chhal Bal, Karahin Jehin Khal Chhijaheen,

Dhari Gaal Phaarahin Ur Bidaarahin, Gal Antaavari Melaheen,

Prahlaadapati Janu Bibidh Tanu Dhari, Samar Angan Khelaheen,

Dharu Maaru Kaatu Pachharu Ghor , Gira Gagan Mahi Bhari Rahee

Jay Raam Jo Trin Te Kulis Kar, Kulis Te Kar Trin Sahee,

Doha: Nij Dal Bichalat Dekhesi, Bees Bhuja Das Chaap,

Rath Chadhi Chale-u Dasaanan, Phirahu Phirahu Kari Daap, ...80

Dhaaya-u Param Kruddh Dasakandhar, Sanmukh Chale Hooh Dai Bandar,

Gahi Kar Paadap Upal Pahaara, Daarenhi Taa Par Aekahin Baara,

Laagahin Sail Bajr Tan Taasoo, Khand Khand Ho-i Phootahin Aasoo,

Chala Na Achal Raha Rath Ropee, Ran Durmad Raavan Ati Kopee, ...4

It Ut Zapati Dapati Kapi Jodha, Mardain Laag Bhaya-u Ati Krodha,

Chale Paraa-i Bhaalu Kapi Naana, Traahi Traahi Amgad Hanumaama,

Paahi Paahi Raghubeer Gosaa-een, Yah Khal Khaa-i Kaal Kee Naa-een,

Tehin Dekhe Kapi Sakal Paraane, Dasahu Chaap Saayak Sandhaane, ...8

Chhn: Sandhaani Dhanu Sar Nikar Chhadesi, Urag Jimi Udi Laagaheen,

Rahe Poori Sar Dharanee Gagan Disi, Bidasi Kanh Kapi Bhagaheen,

Bhayo Ati Kolaahal Bikal Kapi Dal, Bhaalu Bolahin Aature,

Raghubeer Karuna Sindhu Aarat, Bandhu Jan Rachchhak Hare,

Doha: Nij Dal Bikal Dekhi Kati, Kasi Nisang Dhanu Haath,

Lachhiman Chale Kruddh Ho-i, Naa-i Raam Pad Maath, ...82

Re Khal Kaa Maarasi Kapi Bhaaloo, Mohi Biloku Tor Main Kaaloo,

Khojat Rahe-u Tohi Sutaghaatee, Aaju Nipaati Judaava-u Chhaatee,

As Kahi Chhaadesi Baan Prachanda, Lachhiman Ki-e Sakal Sat Khanda,

Kotinh Aayudh Raavan Daare, Til Pravaan Kari Kaati Nivaare, ...4

Puni Nij Baanan Keenh Prahaara, Syandanu Bhanji Saarathee Maara,

Sat Sat Sar Maare Das Bhaala, Giri Sringanh Janu Prabisahin Byaala,

Puni Sat Sar Maara Ur Maaheen, Pare-u Dharani Tal Sudhi Kachhu Naaheen,

Utha Prabal Puni Muruchha Jaagee, Chhaadisi Brahm Deenhi Jo Saangee, ...8

Chhn: So Brahm Datt Prachand Sakti, Anant Ur Laagee Sahee,

Paryo Beer Bikal Uthaav Dasamukh, Atul Bal Mahima Rahee,

Brahmaand Bhavan Biraaj Jaake, Aek Sir Jimi Raj Kanee,

Tehi Chah Uthaavan Moodh Raavan, Jaan Nahin Tribhu-a-n Dhanee,

Doha: Dekhi Pavan Sut Dhaaya-u, Bolat Bachan Kathor,

Aavat Kapi Hanyo Tehin, Mushti Prahaar Praghor, ...83

Janu Teki Kapi Bhoomi Na Gira, Utha Sambhaari Bahut Ris Bhara,

Muthika Aek Taahi Kapi Maaraa, Pare-u Sail Janu Bajr Prahaara,

Muruchha Gai Bahori So Jaaga, Kapi Bal Bipul Saraahan Laaga,

Dhig Dhig Mam Paurush Dhig Mohee, Jaun Tain Ji-a-t Rahesi Suradrohee, ...4

As Kahi Lachhiman Kahu Kapi Lyaayo, Dekhi Dasaanan Bisamay Paayo,

Kah Raghubeer Samuzu Jiy Bhraata, Tumh Kritaant Bhachchhak Sur Traata,

Sunat Bachan Uthi Baith Kripaala, Ga-ee Gagan So Sakati Karaala,

Puni Kodand Baan Gahi Dhaa-e, Ripu Sanmukh Ati Aatur Aa-e, ...8

Chhn: Aatur Bahori Bibhanj Syandan, Soot Hati Byaakul Kiyo,

Giryo Dharani Dasakandhar Bikalatar, Baan Sat Bedhyo Hiyo,

Saarathee Doosar Ghaali Rath Tehi, Turat Lanka Lai Gayo,

Raghubeer Bandhu Prataap Punj, Bahori Prabhu Charananhi Nayo,

Doha: Uha Dasaanan Jaagi Kari, Karai Laag Kachhu Jagy,

Raam Birodh Bijay Chah, Sath Hath Bas Ati Agy, ...84

Inha Bibheeshan Sab Sudhi Paa-ee, Sapadi Jaa-i Raghupatihi Sunaa-ee,

Naath Kara-i Raavan Aek Jaaga, Siddh Bha-e Nahin Marihi Abhaaga,

Pathavahu Naath Begi Bhat Bandar, Karahin Bidhans Aav Dasakandhar,

Praat Hot Prabhu Subhat Pathaa-e, Hanumanaadi Angad Sab Aa-e, ...4

Kautuk Koodi Chadhe Kapi Lanka, Paithe Raavan Bhavan Asanka,

Jagy Karat Jabaheen So Dekha, Sakal Kapinh Bhaa Krodh Bisesha,

Ran Te Nilaj Bhaaji Grih Aava, Inha Aa-i Bak Dhyaan Lagava,

As Kahi Angad Maara Laata, Chitav Na Sath Swaarat Man Raata, ...8

Chhn: Nahin Chitav Jab Kari Kop Kapi Gahi, Dasan Laatanh Maaraheen,

Dhari Kes Naari Nikaari Baaher, Te-tideen Pukaaraheen,

Tab Uthe-u Kruddh Kritaant Sam Gahi, Charan Baanar Daara-ee,

Aehi Beech Kapinh Bidhans Krit Makh, Dekhi Man Mahu Haara-ee,

Doha: Jagy Bidhans Kusal Kapi, Aa-e Raghupati Paas,

Chale-u Nisaachar Kruddh Ho-i, Tyaagi Jivna Kai Aas, ...85

Chalat Hohin Ati Asubh Bhayankar, Baithahin Geedh Udaa-i Siranh Par,

Bhaya-u Kaalabas Kaahu Na Maana, Kahesi Bajaavahu Juddh Nisaana,

Chalee Tameechar Anee Apaara, Bahu Gaj Rath Padaati Asavaara,

Prabhu Sanmukh Dhaa-e Khal Kaisen, Salabh Samooh Anal Kanh Jaisen, ...4

Inha Devatanh Astuti Keenhee, Daarun Bipati Hamahin Aehin Deenhee,

Ab Janu Raam Khelaavahu Aehee, Atisay Dukhit Hoti Baidehee,

Dev Bachan Suni Prabhu Musukaana, Uthi Raghubeer Sudhaare Baana,

Jata Joot Dridh Baandhe Maathe, Sohahin Suman Beech Bich Gaathe, ...8

Arun Nayan Baarid Tanu Syaama, Akhil Lok Lochanaabhiraama

Katitat Parikar Kasyo Nishanga, Kar Kodand Kathin Saaranga,

Chhn: Saarang Kar Sundar Nishang , Sileemukhaakar Kati Kasyo,

Bhuj Dand Peen Manoharaayat, Ur Dharaasur Pad Lasyo,

Kah Daas Tulasee Jabahin Prabhu Sar, Chaap Kar Pheran Lage,

Brahmaand Diggaj Kamath Ahi Mahi, Sindhu Bhoodhar Dagamage,

Doha: Sobha Dekhi Harashi Sur, Barashahin Suman Apaar,

Jay Jay Jay Karunaanidhi, Chhabi Bal Gun Aagaar, ...86

Aeheen Beech Nisaachar Anee, Kasamasaat Aa-ee Ati Ghanee,

Dekhi Chale Sanmukh Kapi Bhatta, Pralayakaal Ke Janu Ghan Ghatta,

Bahu Kripaan Taravaari Chamkahin, Janu Danh Disi Daamineen Damkahin,

Gaj Rath Turag Chikaar Kathora, Garjahin Manahu Balaahak Ghora, ...4

Kapi Langoor Bipul Nabh Chhaa-e, Manahu Indradhanu U-e Suhaa-e,

Utha-i Dhoori Maanahu Jal Dhaara, Baan Bund Bhai Brishti Apaara,

Duhu Disi Parbat Karahin Prahaara, Bajrapaat Janu Baarahin Baara,

Raghupati Kopi Baan Zari Laa-ee, Ghaayal Bhai Nisichar Samudaa-ee, ...8

Laagat Baan Beer Chikkaraheen, Ghurmi Ghurmi Janh Tanh Mahi Paraheen,

Sravahin Sail Janu Nirzar Bhaaree, Sonit Sari Kaadar Bhayakaaree,

Chhn: Kaadar Bhayankar Rudhir Sarita, Chalee Param Suhaavanee,

Do-u Kool Dal Rath Ret Chakr, Abart Bahati Bhayaavanee,

Jalajantu Gaj Padachar Turag Khar, Bibidh Baahan Ko Gane,

Sar Sakti Tomar Sarp Chaap, Tarang Charm Kamath Ghane,

Doha: Beer Parahin Janu Teer Taru, Majja Bahu Bah Phen,

Kaadar Dekhi Darahin Tanh, Subhatanh Ke Man Chen, ...87

Majjahin Bhoot Pisaach Betaala, Pratham Maha Zoting Karaala,

Kaak Kank Lai Bhuja Udaaheen, Aek Te Chheen Aek Lai Khaaheen,

Aek Kahahin Aisi-u Saunghaa-ee, Sathahu Tumhaar Daridr Na Jaa-ee,

Kaharat Bhat Ghaayal Tat Gire, Janh Tanh Manahu Ardhajal Pare, ...4

Khainchahin Geedh Aant Tat Bha-e, Janu Bansi Khelat Chit Da-e,

Bahu Bhat Bahahin Chadhe Khag Jaaheen, Janu Naavari Khelahin Sari Maaheen,

Jogini Bhari Bhari Khappar Sanchahin, Bhoot Pisaach Badhoo Nabh Nanchahin,

Bhat Kapaal Karataal Bajaavahin, Chaamunda Naana Bidhi Gaavahin, ...8

Jambuk Nikar Katakkat Kattahin, Khaahin Hu-aa-hin Aghaahin Dapattahin,

Kotinh Rund Mund Binu Dollahin, Sees Pare Mahi Jay Jay Bollahin,

Chhn: Bollahin Jo Jay Jay Mund Rund, Prachand Sir Binu Dhaavaheen,

Khapparinh Khagg Alujzi Jujzahin, Subhat Bhatanh Dhahaavaheen,

Baanar Nisaachar Nikar Mardahin, Raam Bal Darpit Bha-e,

Sangraam Angan Subhat Sovahin, Raam Sar Nikaranhi Ha-e,

Doha: Raavan Hriday Bichaara, Bhaa Nisichar Sanghaar,

Main Akel Kapi Bhaalu Bahu, Maaya Karaun Apaar, ...88

Devanh Prabhuhi Payaade Dekha, Upaja Ur Ati Chhobh Bishesha,

Surapati Nij Rath Turat Pathaava, Harash Sahit Maatali Lai Aava,

Tej Punj Rath Diby Anoopa, Harashi Chadhe Kosalapur Bhoopa,

Chanchal Turag Manohar Chaaree, Ajar Amar Man Sam Gatikaaree, ...4

Rathaaroodh Raghunaathahi Dekhee, Dhaa-e Kapi Balu Paa-i Biseshee,

Sahee Na Jaa-i Kapinh Kai Maaree, Tab Raavan Maaya Bistaaree,

So Maaya Raghubeerahi Baachee, Lachhiman Kapinh So Maanee Saachee,

Dekhee Kapinh Nisaachar Anee, Anuj Sahit Bahu Kosaladhanee, ....8

Chhn: Bahu Raam Lachhiman Dekhi Markat, Bhaalu Man Ati Apadare,

Janu Chitr Likhit Samet Lachhiman, Janh So Tanh Chitavanhin Khare,

Nij Sen Chakit Biloki Hansi Sar, Chaap Saji Kosal Dhanee,

Maaya Haree Hari Nimish Mahu, Harashee Sakal Markat Anee,

Doha: Bahuri Raam Sab Tan Chita-i, Bole Bachan Gabheer,

Dwand Juddh Dekhahu Sakal, Shramit Bha-e Ati Beer, ...89

As Kahi Rath Raghunaath Chalaava, Bipr Charan Pankaj Siru Naava,

Tab Lankes Krodh Ur Chhaava, Garjat Tarjat Sanmukh Dhaava,

Jeetehu Je Bhat Sanjug Maaheen, Sunu Taapas Main Tinh Sam Naaheen,

Raavan Naam Jagat Jas Jaana, Lokap Jaake Bandi Khaana, ...4

Khar Dooshan Biraadh Tumh Maara, Badhehu Byaadh Iv Baali Bichaara,

Nisichar Nikar Subhat Sanghaarehu, Kumbhakaran Ghananaadahi Maarehu,

Aaju Bayaru Sabu Le-u Nibaahee, Jaun Ran Bhoop Bhaaji Nahin Jaahee,

Aaju Kara-u Khal Kaal Havaale, Parehu Kathin Raavan Ke Paale, ...8

Suni Durbachan Kaalabas Jaana, Bihansi Bachan Kah Kripaanidhaana,

Saty Saty Sab Tav Prabhutaa-ee, Jalpasi Jani Dekhaa-u Manusaa-ee,

Chhn: Jani Jalpana Kari Sujasu Naasahi, Neeti Sunahi Karahi Chhama,

Sansaar Manh Poorush Tribidh, Paatal Rasaal Panas Sama,

Aek Sumanaprad Aek Suman Phal, Aek Phalahu Keval Laagaheen,

Aek Kahahin Kahahin Karahin Apar, Aek Karahin Kahat Na Baagaheen,

Doha: Raam Bachan Suni Bihasa, Mohi Sikhaavat Gyaan,

Bayaru Karat Nahin Tab Dare, Ab Laage Priy Praan, ...90

Kahi Durbachan Kruddh Dasknadhar, Kulis Samaan Laag Chhade Sar,

Naanaakaar Saleemukh Dhaa-e, Disi Aru Bidis Gagan Mahi Chhaa-e,

Paavak Sar Chhaade-u Raghubeera, Chhan Mahu Jare Nisaachar Teera,

Chhaadisi Teevr Sakti Khisi-aa-ee, Baan Sang Prabhu Pheri Chalaa-ee, ...4

Kotinh Chakr Trisool Pabaarai, Binu Prayaas Prabhu Kaati Nivaarai,

Niphal Hoshin Raavan Sar Kaisen, Khal Kai Sakal Manorath Jaisen,

Tab Sat Baan Saarathee Maaresi, Pare-u Bhoomi Jay Raam Pukaaresi,

Raam Kripa Kari Soot Uthaava, Tab Prabhu Param Krodh Kahu Paava, ...8

Chhn: Bha-e Kruddh Juddh Biruddh Raghupati, Tron Saayak Kasamase,

Kodand Dhuni Ati Chand Suni, Manujaad Sab Maarut Grase,

Mandodaree Ur Kamp Kampati, Kamath Bhoo Bhoodhar Trase,

Chikkarahin Diggaj Dasan Gahi Mahi, Dekhi Kautuk Sur Hanse,

Doha: Taane-u Chaap Sharavan Lagi, Chhaade Bisikh Karaal,

Raam Maaragan Gan Chale, Lahalahaat Janu Byaal, ...91

Chale Baan Sapachchh Janu Uraga, Prathamahin Hate-u Saarathee Turaga,

Rath Bibhanji Hati Ketu Pataaka, Garja Ati Antar Bal Thaaka,

Turat Aan Rath Chadhi Khisi-aa-na, Astr Sastr Chhaadesi Bidhi Naana,

Biphal Hoshin Sab Udyam Taake, Jimi Paradroh Nirat Manasaake, ...4

Tab Raavan Das Sool Chalaava, Baaji Chaari Mahi Maari Giraava,

Turag Uthaa-i Kopi Raghunaayak, Khainchi Saraasan Chhaade Saayak,

Raavan Sir Saroj Banachaaree, Chali Raghubeer Sileemukh Dhaaree,

Das Das Baan Bhaal Das Maare, Nisari Ga-e Chale Rudhir Panaare, ...8

Sravat Rudhir Dhaaya-u Balavaana, Prabhu Puni Krit Dhanu Sar Sandhaana,

Tees Teer Raghubeer Pabaare, Bhujanhi Samet Sees Mahi Paare,

Kaatataheen Puni Bha-e Nabeene, Raam Bahori Bhuja Sir Chheene,

Prabhu Bahu Baar Baahu Sir Ha-e, Kaatat Zatiti Puni Nootan Bha-e, ...12

Puni Puni Prabhu Kaatat Bhuj Seesa, Ati Kautukee Kosalaadheesa,

Rahe Chhaa-i Nabh Sir Aru Baahoo, Maanu Amit Ketu Aru Raahoo,

\

Chhn: Janu Raahu Ketu Anek Nabh Path, Sravat Sonit Dhaavaheen,

Raghubeer Teer Prachand Laagahin, Bhoomi Giran Na Paavaheen,

Aek Aek Sar Sir Nikar Chhede, Nabh Udat Imi Sohaheen,

Janu Kopi Dinakar Kar Nikar, Janh Tanh Bidhuntud Pohaheen,

Doha: Jimi Jimi Prabhu Har Taasu Sir, Timi Timi Hohin Apaar,

Sevat Bishay Bibardh Jimi, Nit Nit Nootan Maar, ...92

Dasamukh Dekhi Siranh Kai Baadhee, Bisara Maran Bhaa-ee Ris Gaadhee,

Garje-u Moodh Maha Abhemaanee, Dhaaya-u Dasahu Saraasan Taanee,

Samar Bhoomi Dasakandhar Kopyo, Barashi Baan Raghupati Rath Topyo,

Dand Aek Rath Dekhi Na Pare-oo, Janu Nihaar Mahu Dinakar Dure-oo, ...4

Haahaakaar Suranh Jab Keenha, Tab Prabhu Kopi Kaaramukh Leenha,

Sar Nivaari Ripu Ke Sir Kaate, Te Disi Bidisi Gagan Mahi Paate,

Kaate Sir Nabh Maarag Dhaavahin, Jay Jay Dhuni Kari Bhay Upajaavahin,

Kanh Lachhiman Sugreev Kapeesa, Kanh Raghubeer Kosalaadheesa, ...8

Chhn: Kanh Raamu Kahi Sir Nikar Dhaa-e, Dekhi Markat Bhaji Chale,

Sandhaani Dhanu Raghubansamni Hansi, Saranhi Sir Bedhe Bhale,

Sir Maalika Kar Kaalika Gahi, Brind Brindanhi Bahu Mileen,

Kari Rudhir Sari Majjan Manhu, Sangraam Bat Poojan Chaleen,

Doha: Puni Dasakanth Kruddh Ho-i, Chhaadee Sakti Prachaand,

Chalee Bibheeshan Sanmukh, Manahu Kaal Kar Dand, ...93

Aavat Dekhi Sakti Ati Ghora, Pranataarati Bhanjan Pran Mora,

Turat Bibheeshan Paachhe Mela, Sanmukh Raam Sahe-u So-i Sela,

Laagi Sakti Muruchha Kachhu Bha-ee, Prabhu Krit Khel Suranh Bikala-ee,

Dekhi Bibheeshan Prabhu Shram Paayo, Gahi Kar Gada Kruddh Ho-i Dhaayo, ...4

Re Kubhaagy Sath Mand Kubuddhe, Tain Sur Nar Muni Naag Biruddhe,

Saadar Siv Kahu Sees Chadhaa-e, Aek Aek Ke Kotinh Paa-e,

Tehi Kaaran Khal Ab Lagi Baachyo, Ab Tav Kaalu Sees Par Naachyo,

Raam Bimukh Sath Chahasi Sampada, As Kahi Hanesi Maaz Ur Gada, ...8

Chhn: Ur Maaz Gada Prahaar Ghor, Kathor Laagat Mahi Paryo,

Das Badan Sonit Sravat Puni , Sambhaari Dhaayo Ris Bharyo,

Dwau Bhire Atibal Mallajuddh, Biruddh Aeku Aekahi Hanai,

Raghubeer Bal Darpit Bibheeshanu, Ghaali Nahin Taa Kahu Ganai,

Doha: Uma Bibheeshanu Raavanahi, Sanmukh Chitav Ki Kaa-u,

So Ab Bhirat Kaal Jyon, ShreeRaghubeer Prabhaa-u, ...94

Dekha Shramit Bibheeshanu Bhaaree, Dhaaya-u Hanooman Giri Dhaaree,

Rath Turang Saarathee Nipaata, Hriday Maaz Tehi Maaresi Laata,

Thaadh Raha Ati Kampit Gaata, Gaya-u Bibheeshanu Janh Janatraata,

Puni Raavan Kapi Hate-u Pachaaree, Chale-u Gagan Kapi Poonchh Pasaaree, ...4

Gahisi Poonchh Kapi Sahit Udaana, Puni Phiri Bhire-u Prabal Hanumaana,

Larat Akaas Jugal Sam Jodha, Aekahi Aeku Hanat Kari Krodha,

Sohahin Nabh Chhal Bal Bahu Karaheen, Kajjal Giri Sumeru Janu Laraheen,

Budhi Bal Nisichar Para-i Na Paaryo, Tab Maarut Sut Prabhu Sambaaryo, ...8

Chhn: Sambhaari ShreeRaghubeer Dheer, Pachaari Kapi Raavan Hanyo,

Mahi Parat Puni Uthi Larat Devanh, Jugal Kahu Jay Jay Bhanyo,

Hanumnnt Sankat Dekhi Markat, Bhaalu Krodhaatur Chale,

Ran Matt Raavan Sakal Subhat, Prachand Bhuj Bal Dalamale,

Doha: Tab Raghubeer Pachaare, Dhaa-e Kees Prachand,

Kapi Bal Prabal Dekhi Tehin, Keenh Pragat Paashand, ...95

Antarashaan Bhaya-u Chhan Aeka, Puni Pragate Khal Roop Aneka,

Raghupati Katak Bhaalu Kapi Jete, Janh Tanh Pragat Dasaanan Tete,

Dekhe Kapinh Amit Das Seesa, Janh Tanh Bhaje Bhaalu Aru Keesa,

Bhaage Baanar Dharahin Na Dheera, Traahi Traahi Lachhiman Raghubeera, ...4

Danh Disi Dhaavahin Kotinh Raavan, Garjahi Ghor Kathor Bhayaavan,

Dare Sakal Sur Chale Paraa-ee, Jay Kai Aas Tajahu Ab Bhaa-ee,

Sab Sur Jite Aek Dasakandhar, Ab Bahu Bha-e Takahu Giri Kandar,

Rahe Biranchi Sambhu Muni Gyaanee, Jinh Jinh Prabhu Mahima Kachhu Jaanee, ...8

Chhn: Jaana Prataap Te Rahe Nirbhar, Kapinh Ripu Maane Phure,

Chale Bichali Markat Bhaalu Sakal, Kripaal Paahi Bhayaature,

Hanumant Angad Neel Nal, Atibal Larat Ran Baakure,

Mardahi Dasaanan Koti Kotinh, Kapat Bhoo Bhat Ankure,

Doha: Sur Baanar Dekhe Bikal, Hansyo Kosalaadhees,

Saji Saarang Aek Sar, Hate Sakal Dasasees, ...96

Prabhu Chhan Mahu Maaya Sab Kaatee, Jimi Rabi U-e Jaahin Tam Phaatee,

Raavanu Aeku Dekhi Sur Harashe, Phire Suman Bahu Prabhu Par Barashe,

Bhuj Uthaa-i Raghupati Kapi Phere, Phire Aek Aeknh Tab Tere,

Prahbu Balu Paa-i Bhaalu Kapi Dhaa-e, Taral Tamaki Sanjug Mahi Aa-e, ...4

Astuti Karat Devatanhi Dekhen, Bhaya-u Aek Main Inh Ke Lekhen,

Sathahu Sada Tumh Mor Maraayal, As Kahi Kopi Gagan Par Ghaayal,

Haahaakaar Karat Sur Bhaage, Khalahu Jaahu Kanh Moren Aage,

Dekhi Bikal Sur Angad Dhaayo, Koodi Charan Gahi Bhoomi Giraayo, ...8

Chhn: Gahi Bhoomi Paaryo Laat Maaryo, Baalisut Prabhu Pahin Gayo,

Sambhaari Uthi Dasakanth Ghor, Kathor Rav Garjat Bhayo,

Kari Daap Chaap Chadhaa-i Das, Sandhaani Sar Bahu Barasha-ee,

Ki-e Sakal Bhat Ghaayal Bhayaakul, Dekhi Nij Bal Harasha-ee,

Doha: Tab Raghupati Raavan Ke, Sees Bhuja Sar Chaap,

Kaate Bahut Badhe Puni, Jimi Teerath Kar Paap, ...97

Sir Bhuj Baadhi Dekhi Ripu Keree, Bhaalu Kapinh Ris Bha-ee Ghaneree,

Marat Na Moodh Katehu Bhuj Seesa, Dhaa-e Kopi Bhaalu Bhat Keesa,

Baalitanay Maaruti Nal Neela, Baanar Raaj Dubid Balaseela,

Bitap Maheedhar Karahin Prahaara, So-i Giri Taru Gahi Kapinh So Maara, ...4

Aek Nakhanhi Ripu Bapush Bidaaree, Bhaagi Chalahin Aek Laatanh Maaree,

Tab Nal Neel Siranhi Chadhi Gaya-oo, Nakhanhi Lilaar Bidaarat Bhaya-oo,

Rudhir Dekhi Bishaad Ur Bhaaree, Tinhahi Dharan Kahu Bhuja Pasaaree,

Gahe Na Jaahin Karanhi Par Phiraheen, Janu Jug Madhup Kamal Ban Charaheen, ...8

Kopi Koodi Dwau Dharesi Bahoree, Mahi Patakat Bhaje Bhuja Maroree,

Puni Sakop Das Dhanu Kar Leenhe, Saranhi Maari Ghaayal Kapi Keenhe,

Hanumadaadi Murachhit Kari Bandar, Paa-i Pradosh Harash Dasakandhar,

Murachhit Dekhi Sakal Kapi Beera, Jaamavant Dhaaya-u Ranadheera, ...12

Sang Bhaalu Bhoodhar Taru Dhaaree, Maaran Lage Pachaari Pachaaree,

Bhaya-u Kruddh Raavan Balavaana, Gahi Pad Mahi Pataka-i Bhat Naana,

Dekhi Bhaalupati Nij Dal Ghaata, Kopi Maaz Ur Maaresi Laata,

Chhn: Ur Laat Ghaat Prachand Laagat, Bikal Rath Te Mahi Para,

Gahi Bhaalu Beesahu Kar Manahu, Kamalanhi Base Nisi Madhukara,

Murachhit Biloki Bahori Pad Hati, Bhaalupati Prabhu Pahin Gayo,

Nisi Jaani Syandan Ghaali Tehi, Tab Soot Jatan Karat Bhayo,

Doha: Murachha Bigat Bhaalu Kapi, Sab Aa-e Prabhu Paas,

Nisichar Sakal Raavaanhi, Gheri Rahe Ati Traas, ...98

Maas-paaraayan, Chhabbeesavaan Bishraam

(End of part 26 of 30)

Tehee Nisi Seeta Pahin Jaa-ee, Trijata Kahi Sab Katha Sunaa-ee,

Sir Bhuj Baadhi Sunat Ripu Keree, Seeta Ur Bha-i Traas Ghaneree,

Mukh Maleen Upajee Man Chinta, Trijata San Bolee Tab Seeta,

Ho-i-hi Kaha Kahasi Kin Maata, Kehi Bidhi Marihi Bisw Dukh Daata, ...4

Raghupati Sar Sir Katehu Na Mara-ee, Bidhi Bipareet Charit Sab Kara-ee,

Mor Abhaagy Ji-aa-vat Ohee, Jehin Haun Hari Pad Kamal Bichhohee,

Jehin Krit Kapat Kanak Mrig Zootha, Ajahu So Daiv Mohi Par Rootha,

Jehin Bidhi Mohi Dukh Dusah Sahaa-e, Lachhiman Kahu Katu Bachan Kahaa-e, ...8

Raghupati Birah Sabish Sar Bhaaree, Taki Taki Maar Baar Bahu Maaree,

Aisehu Dukh Jo Raakh Mam Praana, So-i Bidhi Taahi Ji-aa-v Na Aaana,

Bahu Bidhi Kar Bilaap Jaanakee, Kari Kari Surati Kripaanidhaan Kee,

Kah Trijata Sunu Raaj Kumaaree, Ur Sar Laagat Mara-i Suraaree, ...12

Prabhu Tate Ur Hata-i Na Tehee, Aehi Ke Hriday Basati Baidehee,

Chhn: Aehi Ke Hriday Bas Jaanakee, Jaanakee Ur Mam Baas Hai,

Mam Ur Bhu-a-n Anek Laagat, Baan Sab Kar Naas Hai,

Suni Bachan Harash Bishaad Man Ati, Dekhi Puni Trijata Kaha,

Ab Marihi Ripu Aehi Bidhi Sunahi, Sundari Tajahi Sansay Maha,

Doha: Kaatat Sir Ho-i-hi Bikal, Chhuti Jaa-i-hi Tav Dhyaan,

Tab Raavanahi Hriday Mahu, Marihahin Raamu Sijaan, ...99

As Kahi Bahut Bhaati Samuzaa-ee, Puni Trijata Nij Bhavan Sidhaa-ee,

Raam Subhaa-u Sumiri Baidehee, Upajee Birah Bitha Ati Tehee,

Nisihi Sasihi Nindati Bahu Bhaatee, Jug Sam Bha-ee Siraati Na Raatee,

Karati Bilaap Manahin Man Bhaaree, Raam Birah Jaanakee Dukhaaree, ...4

Jab Ati Bhaya-u Birah Ur Daahoo, Pharake-u Baam Nayan Aru Baahoo,

Sagun Bichaari Dharee Man Dheera, Ab Milihahin Kripaal Raghubeera,

Inha Ardhanisi Raavanu Jaaga, Nij Saarathi San Kheezan Laaga,

Sath Ranabhoomi Chhadaa-i-si Mohee, Dhig Dhig Adham Mandamati Tohee, ...8

Tehi Pad Gahi Bahu Bidhi Samuzaava, Bhor Bha-e Rath Chadhi Puni Dhaava,

Suni Aagavanu Dasaanan Kera, Kapi Dal Kharabhar Bhaya-u Ghanera,

Janh Tanh Bhoodhar Bitap Upaaree, Dhaa-e Katakataa-i Bhat Bhaaree,

Chhn: Dhaa-e Jo Markat Bikat Bhaalu, Karaal Kar Bhoodhar Dhara,

Ati Kop Karahin Prahaar Maarat, Bhaji Chale Rajaneechara,

Bichalaa-i Dal Balavant Keesanh, Gheri Puni Raavanu Liyo,

Chahu Disi Chapetanhi Maari Nakhanhi, Bidaari Tanu Byaakul Kiyo,

Doha: Dekhi Maha Markat Prabal, Raavan Keenh Bichaar,

Antarahit Ho-i Nimish Mahu, Krit Maaya Bistaar, ...100

Chhn: Jab Keenh Tehin Paakhand, Bha-e Pragat Jantu Prachand,

Betal Bhoot Pisaach, Kar Dharen Dhanu Naaraach, ...1

Jogini Gahe Karabaal, Aek Haath Manuj Kapaal,

Kari Sady Sonit Paan, Naachahin Karahin Bahu Gaan, ...2

Dharu Maaru Bolahin Ghor, Rahi Poori Dhuni Chahu Or,

Mukh Baa-i Dhaavahin Khaan, Tab Lage Kees Paraan, ...3

Janh Jaahin Markat Bhaagi, Tanh Barat Dekhahin Aagi,

Bha-e Bikal Baanar Bhaalu, Puni Laag Barashai Baalu, ...4

Janh Tanh Thakit Kari Kees, Garje-u Bahuri Dasasees,

Lachhiman Kapees Samet, Bha-e Sakal Beer Achet, ...5

Haa Raam Haa Raghunaath, Kahi Subhat Mijahin Haath,

Aehi Bidhi Sakal Bal Tori, Tehin Keenh Kapat Bahori, ...6

Pragatesi Bipul Hanumaan, Dhaa-e Gahe Paashaan,

Tinh Raam Ghere Jaa-i, Chahu Disi Barooth Banaa-i, ...7

Maarahu Dharahu Jani Jaa-i, Katakatahin Poochh Uthaa-i,

Danh Disi Langoor Biraaj, Tehin Madhy Kosalaraaj, ...10

Chhn: Tehin Madhy Kosalaraaj Sundar, Syaam Tan Sobha Lahee,

Janu Indradhanush Anek Kee Bar, Baari Tung Tamaalahee,

Prabhu Dekhi Harash Bishaad Ur Sur, Badat Jay Jay Jay Karee,

Raghubeer Aekahin Teer Kopi , Nimesh Mahu Maaya Haree,

Maaya Bigat Kapi Bhaalu Harashe, Bitap Giri Gahi Sab Phire,

Sar Nikar Chhade Raam Raavan, Baahu Sir Puni Mahi Gire,

ShreeRaam Raavan Samar Charit, Anek Kalp Jo Gaavaheen,

Sat Sesh Saarad Nigam Kabi Te-u, Tadapi Paar Na Paavaheen,

Doha: Taake Gun Gan Kachhu Kahe, Jadamati Tulaseedaas,

Jimi Nij Bal Anuroop Te, Maachhee Uda-i Akaas, ...101A

Kaate Sir Bhuj Baar Bahu, Marat Na Bhat Lankes,

Prabhu Kridat Sur Siddh Muni, Byaakul Dekhi Kales, ...101B

Kaatat Badhahin Sees Samudaa-ee, Jimi Pratilaabh Lobh Adhikaa-ee,

Mara-i Na Ripu Shram Bhaya-u Bisesha, Raam Bibheeshn Tan Tab Dekha,

Uma Kaal Mar Jaakeen Eechha, So Prabhu Jan Kar Preeti Pareechha,

Sunu Sarabagy Charaachar Naayak, Pranat Paal Sur Muni Sukhadaayak, ...4

Naabhikund Piyoosh Bas Yaake, Naath Ji-a-t Raavanu Bal Taake,

Sunat Bibheeshan Bachan Kripaala, Harashi Gahe Kar Baan Karaala,

Asubh Hon Laage Tab Naana, Rovahin Khar Srikaal Bahu Swaana,

Bolahin Khag Jag Aarati Hetoo, Pragat Bha-e Nabh Janh Tanh Ketoo, ...8

Das Disi Daah Hon Ati Laaga, Bhaya-u Parab Binu Rabi Uparaaga,

Mandodari Ur Kampati Bhaaree, Pratima Sravahin Nayan Mag Baaree,


Chhn: Pratima Rudahin Pabipaat Nabh Ati, Baat Bah Dolati Mahee,

Barashahin Balaahak Rudhir Kach Raj, Asubh Ati Sak Ko Kahee,

Utapaat Amit Biloki Nabh Sur, Bikal Bolahin Jay Ja-e,

Sur Sabhay Jaani Kripaal Raghipati, Chaap Sar Jorat Bha-e,

Doha: Khainchi Saraasan Shravan Lagi, Chhade Sar Aekatees,

Raghunaayak Saayak Chale, Maanahu Kaal Phanees, ...102

Saayak Aek Naabhi Sar Sosha, Apar Lage Bhuj Sir Kari Rosha,

Lai Sir Baahu Chale Naaraacha, Sir Bhuj Heen Rund Mahi Naacha,

Dharani Dhasa-i Dhar Dhaav Prachanda, Tab Sar Hati Prabhu Krit Du-i Khanda,

Garaje-u Marat Ghor Rav Bhaaree, Kanha Raamu Ran Hataun Pachaaree, ...4

Dolee Bhoomi Girat Dasakandhar, Chhubhit Sindhu Sari Diggaj Bhoodhar,

Dharani Pare-u Dwau Khand Badhaa-ee, Chaapi Bhaalu Markat Samudaa-ee,

Mandodari Aagen Bhuj Seesa, Dhari Sar Chale Janha Jagadeesa,

Prabise Sab Nishang Mahu Jaa-ee, Dekhi Suranh Dundubheen Bajaa-ee, ...8

Taasu Tej Samaan Prabhu Aanan, Harashe Dekhi Sambhu Chaturaanan,

Jay Jay Dhuni Pooree Brahmanda, Jay Raghubeer Prabal Bhujadanda,

Barashahin Suman Dev Muni Brinda, Jay Kripaal Jay Jayati Mukunda,

Chhn: Jay Kripa Kand Mukund Dwand, Haran Saran Sukhaprad Prabho,

Khal Dal Bidaaran Param Kaaran, Kaaruneek Sada Bibho,

Sur Suman Barashahin Harash Sankul, Baaj Dundubhi Gahagahee,

Sangraam Angan Raam Ang, Anang Bahu Sobha Lahee,

Sir Jata Mukut Prasoon Bich Bich, Ati Manohar Raajaheen,

Janu Neelagiri Par Tadit Patal, Samet Udugan Bhraajaheen,

Bhujadand Sar Kodand Pherat, Rudhir Kan Tan Ati Bane,

Janu Raayamuneen Tamaal Par, Baitheen Bipul Sukh Aapane,

Doha: Kripa Drishti Kari Brishti Prabhu, Abhay Ki-e Sur Brind,

Bhaalu Kees Sab Harashe, Jay Sukh Dhaam Mukund, ...103

Pati Sir Dekhat Mandodaree, Murachhit Bikal Dharani Khasi Paree,

Jubati Brind Rovat Uthi Dhaa-ee, Tehi Uthaa-i Raavan Pahin Aa-ee,

Pati Gati Dekhi Te Karahin Pukaara, Chhoote Kach Nahin Bapush Sambhaara,

Ur Taadana Karahin Bidhi Naana, Rovat Karahin Prataap Bakhaana, ...4

Tav Bal Naath Dol Nit Dharanee, Tej Heen Paavak Sasi Taranee,

Sesh Kamath Sahi Sakahin Na Bhaara, So Tanu Bhoomi Pare-u Bhari Chhaara,

Barun Kuber Sures Sameera, Ran Sanmukh Dhari Kaahu Na Dheera,

Bhujabal Jitehu Kaal Jam Saa-een, Aaju Parehu Anaath Kee Naa-een, ...8

Jagat Bidit Tumhaari Prabhutaa-ee, Sut Parijan Bal Barani Na Jaa-ee,

Raam Bimukh As Haal Tumhaara, Raha Na Ko-u Kul Rovanihaara,

Tav Bas Bidhi Prapanch Sab Naatha, Sabhay Disip Nit Naavahin Maatha,

Ab Tav Sir Bhuj Jambuk Khaaheen, Raam Bimukh Yah Anuchit Naaheen, ...12

Kaal Bibas Pati Kaha Na Maana, Ag Jag Naathu Manuj Kari Maana,

Chhn: Jaanyo Manuj Kari Danuj Kaanan, Dahan Paavak Hari Swayam,

Jehi Namat Siv Brahmaadi Sur Piy, Bhajehu Nahin Karunaamaym,

Aajanm Te Paradroh Rat, Paapaughamay Tav Tanu Aym,

Tumhahoo Diyo Nij Dhaam Raam, Namaami Brahm Niraamaym,

Doha: Ahah Naath Raghunaath Sam, Kripaasindhu Nahin Aan,

Jogi Brind Durlabh Gati, Tohi Deenhi Bhagavaan, ...104


Mandodaree Bachan Suni Kaana, Sur Muni Siddh Sabanhi Sukh Maana,

Aj Mahes Naarad Sanakaadee, Je Munibar Paramaarath Baadee,

Bhari Lochan Raghupatihi Nihaaree, Param Magan Sab Bhaye Sukhaaree,

Rudan Karat Dekheen Sab Naaree, Gaya-u Bibheeshanu Man Dukh Bhaaree, ...4

Bandhu Dasa Biloki Dukh Keenha, Tab Prabhu Anujahi Aayasu Deenha,

Lachhiman Tehi Bahu Bidhi Samuzaayo, Bahuri Bibheeshan Prabhu Pahin Aayo,

Kripa Drishti Prabhu Taahi Biloka, Karahu Kriya Parihari Sab Soka,

Keenhi Kriya Prabhu Aayasu Maanee, Bidhivat Des Kaal Jiy Jaanee, ...8

Doha: Mandodaree Aadi Sab, De-i Tilaanjali Taahi,

Bhavan Ga-een Raghupaati Gun, Gan Baranat Man Maahi, ...105

Aa-i Bibheeshan Puni Siru Naayo, Kripa Sindhu Tab Anuj Bolaayo,

Tumh Kapees Angad Nal Neela, Jaamavant Maaruti Nayaseela,

Sab Mili Jaahu Bibheeshan Saatha, Saarehu Tilak Kahe-u Raghunaatha,

Pita Bachan Main Nagar Na Aava-u, Aapu Saris Kapi Anuj Pathaava-u, ...4

Turat Chale Kapi Suni Prabhu Bachana, Keenhee Jaa-i Tilak Kee Rachana,

Saadar Sinhasan Baithaaree, Tilak Saari Astuti Anusaaree,

Jori Paani Sabaheen Sir Naa-e, Sahit Bibheeshan Prabhu Pahin Aa-e,

Tab Raghubeer Boli Kapi Leenhe, Kahi Priy Bachan Sukhee Sab Keenhe, ...8

Chhn: Ki-e Sukhee Kahi Baanee Sudha Sam, Bal Tumhaare Ripu Hayo,

Paayo Bobheeshan Raaj Tihu Pur, Jasu Tumhaaro Nit Nayo,

Mohi Sahit Subh Keerati Tumhaaree, Param Preeti Jo Gaa-i-hain,

Sansaar Sindhu Apaar Paar, Prayaas Binu Nar Paa-i-hain,

Doha: Prabhu Ke Bachan Shravan Suni, Nahin Aghaahin Kapi Punj,

Baar Baar Sir Naavahin, Gahahin Sakal Pad Kanj, ...106

Puni Prabhu Boli Liya-u Hanumaana, Lanka Jaahu Kahe-u Bhagavaana,

Samaachaar Jaanakihi Sunaavahu, Taasu Kusal Lai Tumh Chali Aavahu,

Tab Hanumant Nagar Mahu Aa-e, Suni Nisicharee Nisaachar Dhaa-e,

Bahu Prakaar Tinh Pooja Keenhee, Janak Suta Dekhaa-i Puni Deenhee, ...4

Doorihi Te Pranaam Kapi Keenha, Raghupati Doot Jaanakeen Cheenha,

Kahahu Taat Prabhu Kripaniketa, Kusal Anuj Kapi Sen Sameta,

Sab Bidhi Kusal Kosalaadheesa, Maatu Samar Jeetyo Dasaseesa,

Abichal Raaju Bibheeshan Paayo, Suni Kapi Bachan Harash Ur Chhaayo,

Chhn: Ati Harash Man Tan Pulak Lochan, Sajal Kah Puni Puni Rama,

Kaa De-u Tohi Trailok Mahu Kapi, Kimapi Nahi Baanee Sama,

Sunu Maatu Main Paayo Akhil Jag, Raaju Aaju Na Sansaym,

Ran Jeeti Ripudal Bandhu Jut, Pasyaami Raam Namaamaym,

Doha: Sunu Sut Sadagun Sakal Tav, Hriday Basahu Hanumant,

Saanukool Kosalapati, Rahahu Samet Anant, ...107

Ab So-i Jatan Karahu Tumh Taata, Dekhaun Nayan Syaam Mridu Gaata,

Tab Hanumaan Raam Pahin Jaa-ee, Janakasuta Kai Kusal Sunaa-ee,

Suni Sandesu Bhaanukul Bhooshan, Boli Li-e Jubaraaj Bibheeshan,

Maarut Sut Ke Sang Sidhaavahu, Saadar Janakasutahi Lai Aavahu, ...4

Turatahin Sakal Ga-e Janh Seeta, Sevahin Sab Nisichareen Bineeta,

Begi Bibheeshan Tinhahi Sikhaayo, Tinh Bahu Bidhi Majjan Karavaayo,

Bahu Prakaar Bhooshan Pahiraa-e, Sibika Ruchir Saaji Puni Lyaa-e,

Taa Par Harashi Chadhee Baidehee, Sumiri Raam Sukh Dhaam Sanehee, ...8

Betapaani Rachchhak Chahu Paasa, Chale Sakal Man Param Hulaasa,

Dekhan Bhaalu Kees Sab Aa-e, Rachchhak Kopi Nivaaran Dhaa-e,

Kah Raghubeer Kaha Mam Maanahu, Seetahi Sakha Payaade Aanahu,

Dekhahu Kapi Jananee Kee Naa-een, Bihasi Kaha Raghunaath Gosaa-een, ...12

Suni Prabhu Bahachan Bhaalu Kapi Harashe, Nabh Te Suranh Suman Bahu Barashe,

Seeta Pratham Anal Mahu Raakhee, Pragat Keenhi Chah Antar Saakhee,

Doha: Tehi Kaaran Karunaanidhi, Kahe Kachhuk Durbaad,

Sunat Jaatudhaaneen Sab, Laageen Karai Bishaad, ...108

Prabhu Ke Bachan Sees Dhari Seeta, Bolee Man Kram Bachan Punieeta,

Lachhiman Hohu Dharam Ke Negee, Paavak Pragat Karahu Tumh Begee,

Suni Lachhiman Seeta Kai Baanee, Birah Bibek Dharam Niti Saanee,

Lochan Sajal Jori Kar Do-oo, Prabhu San Kachhu Kahi Sakat Na So-oo, ...4

Dekhi Raam Rukh Lachhiman Dhaa-e, Paavak Pragati Kaath Bahu Laa-e,

Paavak Prabal Dekhi Baidehee, Hriday Harash Nahin Bhay Kachhu Tehee,

Jaun Man Bach Kram Mam Ur Maaheen, Taji Raghubeer Aan Gati Naaheen,

Tau Krisaanu Sab Kai Gati Jaana, Mo Kahu Ho-u Shreekhand Samaana, ...8

Chhn: Shreekhand Sam Paavak Prabes, Kiyo Sumiri Prabhu Maithilee,

Jay Kosales Mahes Bandit, Charan Rati Ati Nirmalee,

Pratibimb Aru Laukik Kalank, Prachand Paavak Mahu Jare,

Prabhu Charit Kaahu Na Lakhe, Nabh Sur Siddh Muni Dekhahin Khare,

Dhari Roop Paavak Paani Gahi, Shree Saty Shruti Jag Bidit Jo,

Jimi Chheerasaagar Indira, Raamahi Samarpee Aani So,

So Raam Baam Bibhaag Raajati, Ruchir Ati Sobhaa Bhalee,

Nav Neel Neeraj Nikat Maanahu, Kanak Pankaj Kee Kalee,

Doha: Barashahin Suman Harashi Sur, Baajahin Gagan Nisaan,

Gaavahin Kinnar Sur Badhoo, Nachahin Chadheen Bimaan, ...109A

Janakasuta Samet Prabhu, Sobha Amit Apaar,

Dekhi Bhaalu Kapi Harashe, Jay Raghupati Sukh Saar, ...109B

Tab Raghupati Anusaasan Paa-ee, Maatali Chale-u Charan Siru Naa-ee,

Aa-e Dev Sada Swaarathee, Bachan Kahahin Janu Paramaarathee,

Deen Bandhu Dayaal Raghuraaya, Dev Keenhi Devanh Par Daaya,

Bisw Droh Rat Yah Khal Kaamee, Nij Agh Gaya-u Kumaarag-gaamee, ...4

Tumh Sam Roop Brahm Abinaasee, Sada Aekaras Sahaj Udaasee,

Akal Agun Aj Anagh Anaamay, Ajit Amogh Sakti Karunaamay,

Meen Kamath Sookar Naraharee, Baaman P1arsuraam Bapu Dharee,

Jab Jab Naath Suranh Dukhu Paayo, Naana Tanu Dhari Tumha-i Nasaayo, ...8

Yah Khal Malin Sada Suradrohee, Kaam Lobh Mad Rat Ati Kohee,

Adham Siromani Tav Pad Paava, Yah Hamaren Man Bisamay Aava,

Ham Devata Param Adhikaaree, Swaarath Rat Prabhu Bhagati Bisaaree,

Bhav Prabaah Santat Ham Pare, Ab Pabhu Paahi Saran Anusare, ...12

Doha: Kari Binati Sur Siddh Sab, Rahe Janh Tanh Kar Jori,

Ati Saprem Tan Pulaki Bidhi, Astuti Karat Bahori, ...110

Chhn: Jay Raam Sada Sukh Dhaam Hare, Raghunaayak Saayak Chaap Dhare,

Bhav Baaran Daaran Sinh Prabho, Gun Saagar Naagar Naath Bibho,

Tan Kaam Anek Anoop Chhabi, Gun Gaavat Siddh Muneendr Kabee,

Jasu Paavan Raavan Naag Maha, Khaganaath Jatha Kari Kop Gaha, ...2

Jan Ranjan Bhanjan Sok Bhaym, Gat Krodh Sada Prabhu Bodh Mayam,

Avataar Udaar Apaar Gunam, Mahi Bhaar Bibhanjan Gyaan Ghanam,

Aj Byaapak Mekamanaadi Sada, Karunaakar Raam Namaami Muda,

Raghubans Bibhooshan Dooshan Haa, Krit Bhoop Bibheeshan Deen Raha, ...4

Gun Gyaan Nidhaan Amaan Ajam, Nit Raam Namaami Rama Sahitam,

Bhuj Dand Prachabd Prataap Balam, Khal Brind Nikand Maha Kusalam,

Binu Kaaran Deen Dayaal Hitam, Chhabi Dhaam Namaami Rama Sahitam,

Bhav Taaran Kaaran Kaaj Param, Man Sambhav Daarun Dosh Haram, ...6

Sar Chaap Manohar Tron Dharam, Jalajaarun Lochan Bhoop Baram,

Sukh Mandir Sundar ShreeRamanam, Mad Maar Mudha Mamata Samanam,

Anavady Akhand Na Gochar Go, Sab Roop Sada Sab Ho-i Na Go,

Iti Bed Badanti Na Dantakatha, Rabi Aatap Bhinnam Bhinn Jatha, ...8

Kritakrity Bibho Sab Baanar Ae, Nirakhanti Tavaanan Saadar Ae,

Dhig Jeevan Dev Sareer Hare, Tav Bhakti Bina Bhav Bhooli Pare,

Ab Deen Dayaal Daya Kari-e, Mati Mori Bibhedakari Hari-e,

Jehi Te Bipareet Kriya Kari-e, Dukh So Sukh Maani Sukhi Chari-e, ...10

Khal Khandal Mandan Ramy Chhama, Pad Pankaj Sevit Sambhu Uma,

Nrip Naayak De Baradaan Midam, Charanaambuj Premu Sada Subhadam,

Doha, Binay Keenhi Chaturaanan, Prem Pulak Ati Gaat,

Sobha Sindhu Bilokat, Lochan Naheen Aghaat, ...111

Tehi Avasar Dasarath Tanh Aa-e, Tanay Biloki Nayan Jal Chha-e,

Anuj Sahit Prabhu Bandan Keenha, Aasirabaad Pita Tab Deenha,

Taat Sakal Tav Puny Prabhaa-oo, Jeetyo Ajay Nisaachar Raa-oo,

Suni Sut Bachan Preeti Ati Baadhee, Nayan Salil Romaavali Thaadhee, ...4

Raghupati Pratham Prem Anumaana, Chita-i Pitahi Deenhe-u Dridh Gyaana,

Taate Uma Mochchh Nahin Paayo, Dasarath Bhed Bahgati Man Laayo,

Sagunopaasak Mochchh Na Leheen, Tinh Kahu Raam Bhagati Nij Deheen,

Baar Baar Kari Prabhuhi Pranaama, Dasarath Harashi Ga-e Suradhaama, ...8

Doha, Anuj Jaanakee Sahit Prabhu, Kusal Kosalaadhees,

Sobha Dekhi Harashi Man, Astuti Kar Sur Ees, ...112

Chhn: Jay Raam Sobha Dhaam, Daayak Prant Bishraam,

Dhrit Tron Bar Sar Chaap, Bhujadand Prabal Prataap,

Jay Dooshanaari Kharaari, Mardan Nisaachar Dhaari,

Yah Dusht Maare-u Naath, Bha-e Dev Sakal Sanaath, ...2

Jay Haran Dharanee Bhaar, Mahima Udaar Apaar,

Jay Raavanaari Kripaal, Ki-e Jaatudhaan Bihaal,

Lankes Ati Bal Garb, Ki-e Basy Sur Gandharb,

Muni Siddh Nar Khag Naag, Hathi Panth Sab Ken Laag, ...4

Par Droh Rat Ati Dusht, Paayo So Phalu Paapisht,

Ab Sunahu Deen Dayaal, Raajeev Nayan Bisaal,

Mohi Raha Ati Abhimaan, Nahin Ko-u Mohi Samaan,

Ab Dekhi Prabhu Pad Kanj, Gat Maan Prad Dukh Punj, ...6

Ko-u Brahm Nirgun Dhyaav, Abyakt Jehi Shruti Gaav,

Mohi Bhaav Kosal Bhoop, ShreeRaam Sagun Saroop,

Baidehi Anuj Samet, Mam Hriday Karahu Niket,

Mohi Jaani-ai Nij Daas, De Bhakti Ramaanivaas, ...8

Chhn, De Bhakti Ramaanivaas Traas, Haran Saran Sukh Daayakam,

Sukh Dhaam Raam Namaami Kaam, Anek Chhabi Raghunaayakam,

Sur Brind Ranjan Dwand Bhanjan, Manuj Tanu Atulit Balam,

Brahmaadi Sankar Seby Raam, Namaami Karuna Komalam,

Doha, Ab Kari Kripa Biloki Mohi, Aayasu Dehu Kripaal,

Kaah Karaun Suni Priy Bachan, Bole Deen Dayaal, ...113

Sunu Surpati Kapi Bhaalu Hamaare, Pare Bhoomi Nisicharanhi Je Maare,

Mam Hit Laagi Taje Inh Praana, Sakal Ji-aa-u Sures Sujaana,

Sunu Khages Prabhu Ke Yah Baanee, Ati Aghaadh Jaanahin Muni Gyaanee,

Prabhu Sak Tribhu-a-n Maari Ji-aa-ee, Keval Sakrahi Deenhi Badaa-ee, ...4

Sudha Barashi Kapi Bhaalu Ji-aa-e, Harashi Uthe Sab Prabhu Pahin Aa-e,

Sudha Brishti Bhai Duhu Dal Oopar, Ji-e Bhaalu Kapi Nahin Rajaneechar,

Raamaakar Bha-e Tinh Ke Man, Mukt Bha-e Chhoote Bhav Bhandhan,

Sur Ansik Sab Kapi Aru Reechha, Ji-e Sakal Raghupati Keen Eechha, ...8

Raam Saris Ko Deen Hitakaaree, Keenhe Mukut Nisaachar Zaaree,

Khal Mal Dhaam Kaam Rat Raavan, Gati Paa-ee Jo Munibar Paav Na,

Doha, Suman Barashi Sab Sur Chale, Chadhi Chadhi Ruchir Bimaan,

Dekhi Su-a-vasar Prabhu Pahin, Aaya-u Sambhu Sijaan, ...114A

Param Preeti Kar Jori Jug, Nalin Nayan Bhari Baari,

Pulakit Tan Gad Gad Gira, Binay Karat Tripuraari, ...114B

Maam-bhiraxay Raghukul Naayak, Ghrit Bar Chaap Ruchir Kar Saayak,

Moh Maha Ghan Patal Prabhanjan, Sansay Bipin Anal Sur Ranjan,

Agun Sagun Gun Mandir Sundar, Bhram Tam Prabal Prataap Divaakar,

Kaam Krodh Mad Gaj Panchaanan, Basahu Nirantar Jan Man Kaanan, ...4

Bishay Manorath Punj Kanj Ban, Prabal Tushaar Udaar Paar Man,

Bhav Baaridhi Mandar Paramm Dar, Baaray Taaray Sansriti Dustar,

Syaam Gaat Raajeev Bimochan, Deen Bandhu Pranataarati Mochan,

Anuj Jaanakee Sahit Nirantar, Basahu Raam Nrip Mam Ur Antar, ...8

Muni Ranjan Mahi Mandal Mandan, Tulasidaas Prabhu Traas Bikhandan,

Doha, Naath Jabahin Kosal Pureen, Ho-i-hi Tilak Timhaar,

Kripa Sindhu Main Aa-u-b, Dekhan Charit Udaar, ...115

Kari Binatee Jab Sambhu Sidhaa-e, Tab Prabhu Nikat Bibheeshanu Aa-e,

Naa-i Charan Siru Kah Mridu Baanee, Binay Sunahu Prabhu Saarang Paanee,

Sakul Sadal Prabhu Raavan Maaryo, Paavan Jas Tribhuvan Bistaaryo,

Deen Maleen Heen Mati Jaatee, Mo Par Kripa Keenhi Bahu Bhaatee, ...4

Ab Jan Grih Puneet Prabhu Keeje, Majjanu Kari-a Samar Shram Chheeje,

Dekhi Kos Mandir Sampada, Dehu Kripaal Kapinh Kahu Muda,

Sab Bidhi Naath Mohi Apanaa-i-a, Puni Mohi Sahit Avadhapur Jaa-i-a,

Sunat Bachan Mridu Deen Dayaala, Sajal Bha-e Dwau Nayan Bisaala, ...8

Doha, Tor Kos Grih Mor Sab, Saty Sunu Bhraat,

Bharat Dasa Sumirat Mohi, Nimish Kalp Sam Jaat, ...116A

Taapasa Besh Gaat Kris, Japat Nirantar Mohi,

Dekhaun Begi So Jatanu Karu, Sakha Nihora-u Tohe, ...116B

Beeten Avadhi Jaa-u Jaun, Ji-a-t Na Paava-u Beer,

Sumirat Anuj Preeti prabhu, Puni Puni Pulak Sareer, ...116C

Karehu Kalp Bhari Raaju Tumh, Mohi Sumirehu Man Maahin,

Puni Mam Dhaam Paa-i-hahu, Janha Sant Sab Jaahin, ...116D

Sunat Bibheeshan Bachan Raam Ke, Harashi Gahe Pad Kripaadhaam Ke,

Baanar Bhaalu Sakal Harashaane, Gahi Prabhu Pad Gun Bimal Bakhaane,

Bahuri Bibheeshan Bhavan Sidhaayo, Mani Gan Basan Bimaan Bharaayo,

Lai Pushpak Prabhu Aagen Raakha, Hasi Kari Kripa Sindhu Tab Bhaasha, ...4

Chadhi Bimaan Sunu Sakha Bibheeshan, Gagan Jaa-i Barashahu Pat Bhooshan,

Nabh Par Jaa-i Bibheeshan Tabahee, Barashi Di-e Mani Ambar Sabahee,

Jo-i Jo-i Man Bhaava-i So-i Leheen, Mani Mukh Meli Daari Kapi Deheen,

Hase Raamu Shree Anuj Sameta, Param Kautukee Kripa Niketa, ...8

Doha, Muni Jehi Dhyaan Na Paavahin, Neti Neti Kah Bed,

Kripa Sindhu So-i Kapinh San, Karat Anek Binod, ...117A

Uma Jog Jap Daan Tap, Naana Makh Brat Nem,

Raam Kripa Nahin Karahin Tasi, Jasi Nishkeval Prem, ...117B

Bhaalu Kapinh Pat Bhooshan Paa-e, Pahiri Pahiri Raghupati Pahin Aa-e,

Naana Jinas Dekhi Sab Keesa, Puni Puni Hasat Kosalaadheesa,

Chita-i Sabanhi Par Keenhee Daaya, Bole Mridul Bachan Raghuraaya,

Tumharen Bal Main Raavan Maaryo, Tilak Bibheeshan Kah Puni Saaryo, ...4

Nij Nij Grih Ab Tumh Sab Jaahoo, Sumirehu Mohi Darapahu Jani Kaahoo,

Sunat Bachan Premaakul Baanar, Jori Paani Bole Sab Saadar,

Prabhu Jo-i Kahahu Tumhahi Sab Soha, Hamaren Hot Bachan Suni Moha,

Deen Jaani Kapi Ki-e Sanaatha, Tumh Trailok Ees Raghunaatha, ...8

Suni Prabhu Bachan Laaj Ham Maraheen, Masak Kahoo Khagapati Hit Karaheen,

Dekhi Raam Rukh Baanar Reechha, Prem Magan Nahin Grih Kai Eechha,

Doha, Prabhu Prerit Kapi Bhaalu Sab, Raam Roop Ur Raakhi,

Harash Bishaad Sahit Chale, Binay Bibidh Bidhi Bhaashi, ...118A

Kapipati Neel Reechhapati, Angad Nal Hanumaan,

Sahit Bhibheeshan Apar Je, Joothap Kapi Balavaan, ...118B

Kahi Na Sakahin Kachhu Prem Bas, Bhari Bahri Lochan Baari,

Sanmikh Chitavahin Raam Tan, Nayan Nimesh Nivaari, ...118C

Atisay Preeti Dekhi Raghuraa-ee, Leenhe Sakal Bimaan Chadhaa-ee,

Man Mahu Bipr Charan Siru Naayo, Uttar Disihi Bimaan Chalaayo,

Chalat Bimaan Kolaahal Ho-ee, Jay Raghubeer Kaha-i Sabu Ko-ee,

Sinhaasan Ati Uchch Manohar, Shree Samet Prabhu Baithe Taa Par, ...4

Raajat Raaamu Sahit Bhaaminee, Meru Sring Janu Ghan Daaminee,

Ruchir Bimaanu Chale-u Ati Aatur, Keenhi Suman Brishti Harashe Sur,

Param Sukhad Chali Tribidh Bayaaree, Saagar Sar Sari Nirmal Baaree,

Sagun Hohin Sundar Chahu Paasa, Man Prasann Nirmal Nabh Aasa, ...8

Kah Raghubeer Dekhu Ran Seeta, Lachhiman Inha Hatyo Indrajeeta,

Hanoomaan Angad Ke Maare, Ran Mahi Pare Nisaachar Bhaare,

Kumbhakaran Raavan Dwau Bhaa-ee, Inha Hate Sur Muni Dukhadaa-ee,

Doha, Inha Setu Baandhyo Aru, Thaape-u Siv Sukh Dhaam,

Seeta Sahit Kripaanidhi, Sambhuhi Keenh Pranaam, ...119A

Janh Janh Kripaasindhu Ban, Keenh Baas Bishraam,

Sakal Dekhaa-e Jaanakihi, Kahe Sabanhi Ke Naam, ...119B

Turat Bimaan Tanha Chali Aava, Dandak Ban Janh Param Suhaava,

Kumbhajaadi Muninaayak Naana, Ga-e Raamu Sab Ken Asthaana,

Sakal Rishinh San Paa-i Aseesa, Chitrakoot Aa-e Jagadeesa,

Tanh Kari Muninh Ker Santosha, Chala Bimaan Tanha Te Chokha, ...4

Bahuri Raam Jaanakihi Dekhaa-ee, Jamuna Kalimal Harani Suhaa-ee,

Puni Dekhee Surasaree Puneeta, Raam Kaha Pranaam Karu Seeta,

Teerathapati Puni Dekhu Prayaaga, Nirakhat Janm Koti Agh Bhaaga,

Dekhu Param Paavani Puni Benee, Harani Sok Hari Lok Niseanee, ...8

Puni Dekhu Avadhapuree Ati Paavani, Tribidh Taap Bhav Rog Nasaavani,

Doha, Seeta Sahit Avadh Kahu, Keenh Kripaal Pranaam,

Sajal Nayan Tan Pulakit, Puni Puni Harashit Raam, ...120A

Puni Prabhu Aa-i Tribeneen, Harashit Majjanu Keenh,

Kapinh Sahit Bipranh Kahu, Daan Bibidh Bidhi Deenh, ...120B

Prabhu Hanumantahi Kaha Bizaa-ee, Dhari Batu Roop Avadhapur Jaa-ee,

Bharatahi Kusal Hamaari Sunaa-e-hu, Samaachaar lai Tumh Chali Aa-e-hu,

Turat Pavansut Gavant Bhaya-oo, Tab Prabhu Bharadwaaj Pahin Gaya-oo,

Naana Bidhi Muni Pooja Keenhee, Astuti Kari Puni Aasish Deenhee, ...4

Muni Pad Bandi Jugal Kar Joree, Chadhi Bimaan Prabhu Chale Bahoree,

Inha Nishaad Suna Prabhu Aa-e, Naav Naav Kah Log Bolaa-e,

Surasari Naadhi Jaan Tab Aayo, Utare-u Tat Prabu Aayasu Paayo,

Tab Seeta Poojee Surasaree, Bahu Prakaar Puni Charananhi Paree, ...8

Deenhi Asees Harashi Man Ganga, Sundari Tav Ahivaat Abhanga,

Sunat Guha Dhaaya-u Premaakul, Aaya-u Nikat Param Sukh Sankul,

Prabhu Sahit Biloki Baidehee, Pare-u Avani Tan Sudhi Nahin Tehee,

Preeti Param Biloki Raghuraa-ee, Harashi Uthaa-i Liyo Ur Laa-ee, ...12

Chhn, Liyo Hriday Laa-i Kripa Nidhaan, Sujaan Raay Ramaapatee,

Baithaari Param Sameep Boozee, Kusal So Kar Beenatee,

Ab Kusal Pad Pankaj Biloki, Biranchi Sankar Seby Je,

Sukh Dhaam Pooran Kaam Raam, Namaani Raam Namaami Te,

Sab Bhaati Adham Nishaad So, Hari Bharat Jyon Ur Laa-i-yo,

Mati Mand Tulaseedaas So Prabhu, Moh Bas Bisaraa-i-yo,

Yah Raavanaari Charitr Paavan, Raam Pad Ratiprad Sada,

Kaamaadihar Bigyaanakar Sur, Siddh Muni Gaavahin Muda,

Doha, Samar Bijay Raghubeer Ke, Charit Je Sunahin Sujaan,

Bijay Bibek Bibhooti Nit, Tinhahi Dehin Bhagavaan, ...121A

Yah Kalikaal Malaayatan, Man Kari Dekhu Bichaar,

ShreeRaghunaath Naam Taji, Naahin Aan Adhaar, ...121B

Maas Paaraayan, Sattaa-ee-sava Vishraam (End of part 27 of Thirty)

Iti ShreeRaamCharit-maanase

Sakal Kali Kalish Vidhvansane

Shashthah Sopaanah Samaapt.

No comments:

Post a Comment